Eiropas Latviešu apvienība
16.05.18.
SIF vērtēšanas komisijas sapulce
 
10.04.18.
Pārrunātas Lietuvas izglītības ministrijas Izglītības stratēģija un finansējums diasporai
 
09.04.18.
ELA ar 2018. gadu uzņemas rīkot Eiropas vasaras skolu (EVS)
 
14.03.18.
Diskusija ” Ekspertu apspriede par informācijas apriti “ vienas pieturas “principa īstenošanā“
 
10.03.18.
"Skolas tilti" Valmieras un Burtnieku novada izglītības iestādēs
 
09.03.18.
Eiropas vasaras skola 2018 Kandavā no 22.jūlija līdz 5. augustam
 
01.03.18.
“Iekļaujoša skola - ceļā uz vienotu rīcībpolitiku un praksi” 2018. gada 1. martā
 
31.02.18.
Līdz 26. februārim tautieši aicināti pieteikties tīklošanās vakaram ES "Drošība un aizsardzība"
 
09.02.18.
No 7. līdz 28. februārim sāksies dalībnieku pieteikšanās Reģionālajiem kultūras svētkiem Turcijā, Antālijā
 
09.02.18.
No 7. līdz 28. februārim sāksies dalībnieku pieteikšanās Reģionālajiem kultūras svētkiem Turcijā, Antālijā
 
04.02.18.
ELA un QUO tu domā? rīkotās debates par diasporas politisko līdzdalību būs iespējams noklausīties tiešsaistē
 
20.01.18.
Līdz 7. februārim interesenti aicināti pieteikties finanšu un ekonomikas profesionāļu tīklošanās vakaram Luksemburgā
 
02.11.17.
Tautieši aicināti piedalīties debašu darbnīcā-domnīcā
 
20.09.17.
Pieredzes apmaiņai tiksies jaunu un topošu latviešu organizāciju veidotāji no Norvēģijas līdz pat Turcijai un Izraēlai
 
15.09.17.
ELA un ZLA aicina apmeklēt Reģionālos kultūras svētkus Latvijas simtgadei Zviedrijā
 
13.09.17.
Daugavas Vanagu namā Londonā notiks Eiropas Latviešu uzņēmēju un profesionāļu forums
 
12.09.17.
Līdz 29. septembrim aicinām pieteikties sadarbības semināram Nīderlandē
 
11.09.17.
ELA aicina pieteikties diasporas profesionāļu tīklošanās vakaram Briselē
 
10.04.17.
Aicina pieteikties dalībai pirmajā Eiropas Latviešu kongresā
 
22.02.17.
Aicinam 2017. gada Lielajai Talkai pieteikt diasporas talkas Latvijai un latviešiem nozīmīgās vietas
 
02.02.17.
Tautieši aicināti piedalīties darbnīcā-domnīcā
 
13.12.16.
Reģionālie kultūras svētki Eiropā Latvijas simtgadei
 
18.10.16.
Kampaņa “Lai ManaBalss skanēja tālu!” aicina Latvijas cilvēkus pasaulē iesaistīties sabiedrības iniciatīvu veidošanā
 
09.09.15.
Noslēgusies Eiropas Vasaras Skola 2015
 
06.04.15.
Organizējam starptautisku konferenci
 
13.01.15.
Konference Briselē
 
05.01.15.
Sāk darboties ELKS interneta mājaslapa
 
11.06.14.
Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē, 2015. gada 18.-21. jūnijā
 
23.05.14.
Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2014”
 
23.04.14.
ELA gatavojas ikgadējai konferencei „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“
 
27.11.13.
ELA gatavojas starptautiskai konferencei
 
18.11.13.
Valentīne Lasmane - 2013. gada Pasaules brīvo latviešu apvienības laureāte
 
04.10.13.
Eiropas diasporas Dziesmu svētku dalībnieku aptaujas rezultāti
 
20.06.13.
ELA palīdz rokasgrāmatas izdošanā bērnu pazemošanas novēršanai
 
15.06.13.
Īstenojam projektu
 
26.04.13.
Pētījums par trimdas latviešu dziesmu svētkiem un dziesmu dienām Eiropā
 
14.03.13.
Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju forums
 
29.01.13.
Pētījums par latviešu medijiem ārpus Latvijas
 
21.01.13.
Atauja par sadarbības novērtējumu ar Latvijas vēstniecībām Eiropā
 
29.09.12.
ELA pētījums „Latviskas izglītības iespējas Eiropā ārpus Latvijas”
 
20.07.12.
Konference „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI“
 
19.07.12.
ELA aicina Eiropas latviešus aizstāvēt tiesības uz dzimtās valodas saglabāšanu
 
12.06.12.
Noris gatavošanās 3×3 ģimeņu saietam Īrijā
 
12.06.12.
ELA atbalsta ārzemju latviešu skolotāju kursus
 
23.11.11.
ELA izglītības referentei ministrijas Atzinības raksts
 
08.11.11.
PBLA Atzinības raksts ungāru profesoram
 
20.09.10.
Partiju aptauja pirms 10. Saeimas vēlēšanām
 
Ieteikt draugiem

Aicinam 2017. gada Lielajai Talkai pieteikt diasporas talkas Latvijai un latviešiem nozīmīgās vietas

Lai palīdzētu Latvijas “zaļajam vēstījumam” izskanēt tālu aiz tās robežām un atbalsoties arī katra ārpus Latvijas mītoša latvieša domās un darbos, ELA aicina šī gada Lielajā Talkā – Pasaules Zemes dienā 22. aprīlī – piedalīties arī latviešu kopienas visā Eiropā. Aprūpēsim Latvijai un latviešiem svarīgas vietas visā Eiropā un aicināsim arī citus savu mītnes zemju iedzīvotājus līdz ar mums ķerties pie grābekļiem, lai visi kopīgi veidotu tādu Eiropu, kuras saimē Latvija var lepni iesoļot savā otrajā simtgadē. 

ELA aicina visas latviešu organizācijas, diasporas skoliņas, interešu un mākslinieciskās kopas Eiropā līdz 2017. gada 20. martam pieteikt savu dalību Lielajā Talkā, uz ela@latviesi.com sūtot aizpildītu pievienoto anketu. 

Turklāt Lielās Talkas kustība 22.martā izsludinās konkursu par Latvijas zaļā tēla veicināšanu pasaulē, kurā mudināsim piedalīties arī visus Eiropas talkotājus!

1. Ko aicinām pieteikties?

Īpaši aicinām pieteikties rīkotājus, kas ir diasporas latviešu biedrības/organizācijas un – sadarbībā ar biedrībām/organizācijām – diasporas struktūras (jauniešu kustības, diasporas skolas, mākslinieciskās kopas, sporta klubus) no Eiropas. Tas ir saistīts ar nepieciešamību talkošanu un atkritumu savākšanu oficiāli saskaņot atbilstoši mītnes zemes un attiecīgās pašvaldības noteikumiem, ko efektīvāk var nodrošināt reģistrētas organizācijas.

Pieteikties kopīgas talkas rīkošanai var pieteikties arī vairākas organizācijas/struktūras, norādot arī citus talkas īstenošanas partnerus (ja tādi paredzēti). Ja pieteikumu iesniedz oficiāli nereģistrēta struktūra (jauniešu kustība, diasporas skola, koris, cita interešu grupa), aicinām to saskaņot ar radniecīgu diasporas organizāciju un, ja iespējams, pieteikumu līdzparakstīt šīs organizācijas vadītājam.

Iniciatīvu vietējā saskaņošana un atbilstība vietējām prasībām ir pašu vietējo rīkotāju pārziņā un to atbildība.

2. Kādas vietas aicinām sakopt?

ELA īpaši aicina sakopšanai izvēlēties Latvijai vai latviešiem nozīmīgas vietas Eiropā. Tās var būt vietas, kas īpaši saistītas ar Latvijas valstiskuma un tautas vēsturi (vēsturisku notikumu vietas, kapavietas u.c.), trimdas sabiedrisko vai kultūras aktivitāšu piemiņu (latviešu nami, draudzes nami, sabiedrisku akciju vai kultūras svētku vietas, u.c.), ar izcilu tautiešu dzīvi vai darbību saistītas vietas, kā arī ar pašreizējo diasporas sabiedrisko vai kultūras dzīvi saistītas vietas (saietu nami, Valsts svētku, Līgosvētku vai citu svētku vietas un to apkaime, latviešu organizācijas atbalstošu pašvaldību norādītas vietas u.c.).

ELA aicina visas latviešu organizācijas, diasporas skoliņas, interešu un mākslinieciskās kopas Eiropā līdz 2017. gada 20. martam pieteikt savu dalību Lielajā Talkā, uz ela@latviesi.com sūtot aizpildītu pievienoto anketu.

Lielās Talkas aktivitātes var būt saistītas ar vietas sakopšanu plašākajā nozīmē – no atkritumu vākšanas vai tīrīšanas darbiem līdz vides labiekārtošanai un izdaiļošanai (soliņu krāsošana, apstādījumu veidošana, norāžu un taku atjaunošana, u.c.).

3. Talkas kā kopīgi svētki

Mudinām talkas pasākumos iesaistīt ne tikai latviešu kopienu, bet arī citus mītnes zemes iedzīvotājus. Pašu un draugu priekam rosinām iespēju robežās talkošanu apvienot ar interesantām kultūras, jauniešu vai aktīvu dzīvesveidu popularizējošām akcijām, muzikāliem starpbrīžiem, viktorīnām par Latviju un dabu/vidi.

Mudinām arī noskaidrot, vai Jūsu mītnes zemē ir aktīva kāda “Let’s Do It!” kustības nodaļa (https://www.letsdoitworld.org/), un iespēju robežās saskaņot savas aktivitātes un to publicitāti vai to veidot kopīgi.

4. Lielās Talkas datums

Aicinām talkošanu veikt 22. aprīlī, kad Lielā Talka notiks arī Latvijā. Šis datums ir arī Pasaules Zemes diena, kad visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, lai palielinātu cilvēku informētību un izpratni par Zemes dabisko vidi.

5. Pieteikumu iesniegšana un apstiprināšana

Pieteikumi par dalību kopējā akcijā iesniedzami līdz 2017. gada 20. martam. ELA līdz 22.martam saziņā ar pieteicēju precizē pieteikuma saturu (ja nepieciešams) un rīkotājiem sniedz apstiprinājumu par dalību akcijā.

Sadarbībā ar latviesi.com talkošanas vietas tiks atzīmētas portāla kartē, lai veicinātu talkotāju un diasporas kopienu informētību par akciju, savstarpēju iedvesmošanos un sadarbību, kā arī sekmētu interesentu plašāku līdzdalību talkās.

Laikā no 22. marta līdz 22. aprīlim notiks tālāka saziņa starp rīkotājiem un ELA par saskaņoto talku praktisko norisi.

Saskaņoto talku publicitātes materiālos rīkotājiem lūgts iekļaut atsauci: “Pasākums notiek sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību un Lielās Talkas kustību Latvijā.”

5. Rīkošana un atbalsts

Talkas materiālais nodrošinājums ir paša rīkotāja un talkas dalībnieku ziņā, iespēju robežās piesaistot atbalstu no vietējām pašvaldībām vai uzņēmējiem (piem., stādiem, maisiem, zemei, krāsai, uzkodām utt.). Rīkotāji pēc saviem ieskatiem uzrunā arī vietējos sadarbības partnerus (stādaudzētavas, vides organizācijas, mežu dienestus, zaļās kustības, “Let's Do It!” kustības vietējās nodaļas). Rīkotāju ziņā ir arī izpildīt vietējās saskaņošanas prasības šāda veida pasākumiem un atkritumu savākšanai.

Lai atvieglotu rīkošanas un saskaņošanas procesu mītnes zemēs, ELA un Lielās Talkas kustība var pēc pieprasījuma rīkotājiem izsniegt oficiālu vēstuli latviešu un angļu valodā, kurā skaidrota Lielās Talkas jēga, mērķis un sasaiste ar globālo “Let’s do it!” kustību, kā arī ietverta norāde uz Valsts prezidenta patronāžu pār Lielās Talkas kustību Latvijā. Rīkotāji šo vēstuli var izmantot talkas vietējai saskaņošanai, atbalsta un sadarbības partneru piesaistei.

ELA sadarbībā ar Lielās talkas kustību sniegs atbalstu saskaņoto talku informācijas un publicitātes aktivitātēm:

 • -  nodrošinās vienota dizaina ielūguma/plakāta maketu (aizpildīšanai ar rīkotāju informāciju par konkrēto talku);

 • -  nosūtīs vienota parauga T-kreklu apdrukas failus latviešu un angļu valodā (apdrukas un T-kreklu iegādes izmaksas ELA nesedz);

 • -  koordinēs Eiropas talku atspoguļojuma iekļaušanu Latvijas nacionālo mediju ziņās par Lielās Talkas norisi (tiešraides sazvani ar Latvijas Radio dienas gaitā, TV sižeti atsevišķās vietās, rakstveida publicitāte). ELA aicina visus talkotājus Eiropā veidot video sižetus un fotogalerijas par Lielo Talku, kurus varēsim iekļaut Latvijas medijos.

  ELA pieejamo/piesaistīto resursu robežās sniegs finansiālu atbalstu talku rīkošanas spiedīgām materiālajām vajadzībām, bez kurām talkas norise nebūtu iespējama vai tiktu būtiski apgrūtināta (piem., kopīgs transports talciniekiem uz talkas vietu). Šādas vajadzības aicinām norādīt, pamatot un izteikt finansiālā formā pieteikumā par dalību akcijā. Atbalsta pieteikumi tiks vērtēti pēc apmēra, mērķa un vajadzības pamatojuma sasaistē ar akcijas virsmērķiem (stiprināt diasporas saikni ar Latviju, veicināt plašāku līdzdalību diasporas organizāciju darbā, nest Latvijas tēlu pasaulē), un atbilde tiks sniegta katram konkrētajam atbalsta lūgumam atsevišķi.

  6. Saziņa ar ELA

  Saziņai ar ELA lūdzam izmantot e-pastu ela@latviesi.com ar norādi “Talkas 2017”. Kontaktpersona ELA prezidijā ir Elīna Pinto (diasporas politikas referente, projektu koordinatore).

  ELA prezidijs
  2017. gada 21. februārī 

 

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D