Eiropas Latviešu apvienība

ELA biedru organizaciju sapulces rezultāti

Latvijas vēstniecība Zviedrijas Karalistes galvaspilsētā Stokholmā šī gada 14. un 15. septembrī notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju ikgadējā sapulce. Tajā piedalījās latviešu centrālo organizāciju pārstāvji no Vācijas, Lielbritānijas, Īrijas, Luksemburgas, Beļģijas, Zviedrijas, kā arī Latvijas valdības pārstāvji Ārlietu un Kultūras ministrijas. Sanāksmi svinīgā gaisotnē atklāja Latvijas vēstnieks Zviedrijas Karalistē Gints Jegermanis.

Sapulces laikā tika izvērtēta ELA un tās biedru organizāciju sadarbība ar Latvijas valsts iestādēm, uzklausīti ziņojumi par gada laikā paveikto ārvalstīs dzīvojošo latviešu nacionāli politisko interešu pārstāvībai, kā arī izglītības, kultūras, projektu un komunikāciju nozarēs. Tika pārvēlētas ELA amatpersonas. Sapulces gaitā ir pieņemtas un apstiprinātas deviņas rezolūcijas un vairāki lēmumi.

Sapulces dalībnieki pauda prieku par grozījumiem „Pilsonības likumā”, kas pieļaus dubultpilsonības iespēju, taču ir bažas par iespējamo diskrimināciju saistībā ar maksājumiem par dokumentu sagatavošanu pilsonības atjaunošanai. Piebilstams, ka ELA nolēma aicināt ārvalstīs dzīvojošos Latvijas pilsoņus savus ārvalstīs dzimušos bērnus reģistrēt arī kā Latvijas pilsoņus, lai izvairītos no sarežģījumiem nākotnē.

Savukārt kā viens no svarīgākajiem jautājumiem kultūras nozarē bija Eiropas Latviešu dziesmu svētku tradīcijas atjaunošana. Ir plānots pirmos atjaunotos svētkus rīkot 2015. gada 21. jūnijā Beļģijas Karalistes galvaspilsētā Briselē saistībā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā noslēgumu. Šo svētku dalībnieki būs ārvalstīs dzīvojošo latviešu pašdarbības kopu (koru, deju kopu, folkloras grupu u.tml.) mākslinieki. Uz minētajiem svētkiem tiks aicināti arī kori un deju kopas no Latvijas.

Vēl ELA ir nolēmusi aicināt visas pasaules latviešu organizācijas atbalstīt ieceri organizēt Latviešu jauniešu forumu 2014. gada jūlijā un veicināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu jauniešu dalību tajā.

Sapulcē tika pārvēlētas ELA prezidijs un amatpersonas.

Jaunais prezidija sastāvs:

 • Aldis Austers (Latviešu biedrība Beļģijā), prezidija priekšsēdis
 • Māris Pūlis (Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā), prezidija priekšsēža vietnieks un kasieris
 • Kristaps Grasis (Latviešu kopība Vācijā), prezidija loceklis
 • Elīna Pinto (Luksemburgas-Latvijas asociācija), prezidija locekle
 • Ilze Šakars (Zviedrijas Latviešu apvienība), prezidija locekle
 • Inguna Grietiņa (Latviešu biedrība Īrijā), prezidija locekle

 Referenti:

 • Daina Grase - izglītības referente
 • Kristaps Grasis - kultūras referents
 • Aldis Austers - politiskais referents
 • Lāsma Ģibiete - komunikāciju referente
 • Lāsma Vaiče - projektu referente

 Revidenti:

 • Andrejs Ritums
 • Pēteris Kancāns
 • Nīls Ebdens 

 Informāciju sagatavoja Lāsma Ģibiete, ELA komunikāciju referente.

Uzziņām tel. 00371 29844524,
e-pasts: gibiete.lasma@gmail.com

16.09.2013.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D