Eiropas Latviešu apvienība

ELA aktivitātes saistībā ar „Eiropas Pilsoņu gadu 2013”


2013. gads Eiropas Savienībā (ES) ir pasludināts par Eiropas Pilsoņu gadu. Tā ietvaros izveidota Latvijas nacionālā vadības komiteja, kurā ietilpst valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji. ELA pārstāvēs tās prezidija priekšsēdētājas Aldis Austers, kurš ir iesaistīts iesaistīts vadības komitejā, 2013. gada 4. aprīlī kopīgi ar Latvijas kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi parakstot mandātu vadības komitejas locekļa pienākumu brīvprātīgai pildīšanai “Eiropas Pilsoņu gada 2013” ietvaros.

Saistībā ar „Eiropas Pilsoņu gadu 2013” ir izvirzīti sekojoši mērķi:
1. paaugstināt ES pilsoņu izpratni par viņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot ES un šajā saistībā – par visām citām tiesībām, kas ES pilsoņiem bez diskriminācijas ir garantētas, tostarp tiesībām vēlēt vietēja mēroga un Eiropas vēlēšanās jebkurā dalībvalstī, kurā viņi dzīvo;
2. paaugstināt ES pilsoņu, tostarp jauniešu, izpratni par to, kā viņi var gūt praktisku labumu no ES tiesībām, kā arī par politikas nostādnēm un programmām, kas pastāv, lai palīdzētu viņiem izmantot minētās tiesības;
3. veicināt debates par ietekmi un iespējām, kādas ir tiesībām uz pārvietošanās un uzturēšanās brīvību kā neatņemamam ES pilsonības aspektam, lai sekmētu un stiprinātu ES pilsoņu aktīvu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, jo īpaši pilsoniskos forumos par ES politiku un Eiropas Parlamenta vēlēšanās, tādējādi stiprinot sociālo kohēziju, kultūru daudzveidību, solidaritāti, sieviešu un vīriešu vienlīdzību, savstarpēju cieņu un kopējas Eiropas identitātes sajūtu starp ES pilsoņiem, pamatojoties uz ES pamatvērtībām.

A. Austers ir izvēlēts par nacionālās darba grupas „Iekļaujošā pilsonība visiem ES teritorijā dzīvojošajiem” vadītāju. Grupas darbības galvenais mērķis ir Latvijas pilsoņu aktīva apvienošanās interešu asociācijās un pilsoniskā līdzdalība, dzīvojot gan Latvijā, gan citās ES dalībvalstīs. Minētās grupas apakšnozares ir:
• Politiskās tiesības (tiesības migrējošiem ES pilsoņiem piedalīties vēlēšanās un veidot politiskās partijas, dubultpilsonības aizlieguma atcelšana, pieeja balsošanai attālināti);
• Pilsoniskās tiesības (vienlīdzīgas iespējas aizstāvēt tiesības tiesu instancēs, tiesības apvienoties interešu un profesionālajās apvienībās (militārpersonas, valsts dienestā strādājošie u.c.));
• Diskriminācijas izskaušana (pilsonisko tiesību ierobežojumu izskaušana attiecībā uz migrējošiem ES pilsoņiem (valodas un kultūras identitātes tiesības), garīgi nepilnīgām personām, cietumniekiem, invalīdiem, reliģiskajām minoritātēm);
• Līdzdalības veicināšana un finansējums (pārrobežu apmaiņas programmas dažādām pilsoņu grupām, zināšanu paaugstināšana un intensīvākas apmācības par pilsoniskajām tiesībām, ES finanšu instrumentu plašāka atvēršana pilsonisko organizāciju atbalstam).

Darba grupas „Iekļaujošā pilsonība visiem ES teritorijā dzīvojošajiem” vadītājs A.Austers darbojos arī kā Latvijas delegāts analogā darba grupā Eiropas Pilsoņu gada alianses ietvaros Eiropas līmenī.

Jāpiebilst, ka diasporas konference „Latviešu pasaulē – piederīgi Latvijai.2013” būs viena no centrālajām nacionālā līmeņa aktivitātēm Eiropas Pilsoņu gada kontekstā. Konference notiks 2013. gada 1. jūlijā Rīgā.

Informāciju sagatavojusi:
Lāsma Ģibiete,
Eiropas Latviešu apvienības komunikāciju referente

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D