Eiropas Latviešu apvienība

ELA rezolūcijas 2008. gada septembrī
Par ārvalstīs dzīvojošo Latvijas pilsoņu tiesību piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanā ierobežojumiem

ELA ir konstatējusi, ka ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem tiek nepamatoti ierobežotas tiesības īstenot savas primārās, Satversmes 8. pantā noteiktās tiesības piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanās.

Saskaņā ar līdzšinējo kārtību ārvalstīs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem bija iespēja piedalīties vēlēšanās un tautas nobalsošanā personīgi ierodoties kādā no vēlēšanu iecirkņiem ārvalstīs vai pa pastu, pirms tam reģistrējoties kādā no Latvijas konsulārajām pārstāvniecībām.

Diemžēl šāda reģistrācija balsošanai pa pastu nav iespējama ārvalstīs dzīvojošam Latvijas pilsonim atrodoties Latvijā. Tā rezultātā, nesakrītot ārvalstīs dzīvojoša Latvijas pilsoņa uzturēšanās laikam Latvijā ar reģistrācijai paredzēto laiku ārvalstīs, daudziem simtiem Latvijas pilsoņu, kuri nedzīvo vēlēšanu iecirkņu ārvalstīs tuvumā un vēlēšanu brīdī neatrodas Latvijā, tiek liegta iespēja balsot.

ELA aicina Latvijas vadību un Saeimu paātrināt elektroniskās balsošanas sistēmas ieviešanu, tādējādi ne tikai samazinot pilsoņu un valsts tēriņus vēlēšanu un tautas nobalsošanu procesos, bet ļaujot simtiem tūkstošiem Latvijas pilsoņu īstenot savas primārās tiesības.

Par ĪUMSIL un tā sekretariāta nākotni

ELA ir satraukta par valdības lēmumu likvidēt Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās (ĪUMSIL) posteni un tā sekretariātu, kā arī par saspringto situāciju valsts budžetā, kā rezultātā latviešu diasporas organizāciju atbalstam varētu tikt liegts valsts finansējums.

ĪUMSIL ir izveidojies par nozīmīgu sadarbības partneri latviešu diasporas organizācijām Eiropā. ELA augstu vērtē ministra un sekretariāta īstenotos pasākumus, kuri ir vērsti uz ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem- vienotu pieeju valsts piešķirtā finansējuma sadalē, īpaši latviešu skoliņām ārvalstīs, Tautiešu mēnešu organizēšanu, ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu jauniešu iesaistīšanu Latvijas darba tirgū, kā arī citas iniciatīvas.

ELA uzsver, ka latviešu diasporas organizācijas pilda ļoti nozīmīgu sociālu funkciju, proti, nodrošina tiltu starp Latvijas sabiedrību un emigrējušajiem latviešiem, veicina latviešu etniskās identitātes saglabāšanos, popularizē latviešu kultūru, kā arī aizstāv latviešu politiskās, sociālās un ekonomiskās intereses mītnes zemēs. Valsts atbalsts diasporas organizācijām ir ārkārtīgi svarīgs. Līdzšinējā pieredze rāda, ka ar salīdzinoši maziem līdzekļiem ir iespējams sasniegt augstu sociālo atdevi. Valsts finansējums ir īpaši aktuāls latviešu organizācijām emigrācijas jaunajās mērķa valstīs- Īrijā, Lielbritānijā un Beļģijā.

ELA uzskata, ka Latvijas valdības sadarbībai ar latviešu diasporas organizācijām ir jābūt pastāvīgai, iespējami plašai un balstītai uz skaidriem principiem, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai attiecības ar diasporu būtu starp valdības prioritātēm un kāds no valdības locekļiem nestu politisku atbildību par sadarbību ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem.

Par ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu jaunatnes iesaistīšanos diasporas organizācijās

ELA aicina ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu jaunatni iesaistīties latviešu diasporas organizāciju darbībā, kā arī šīs organizācijas pievērst pastiprinātu uzmanību jauniešu iesaistīšanai to aktivitātēs.

Agrāk veiksmīgās un izteiksmīgās Eiropas Latviešu jaunatnes apvienības (ELJA) darbība pēc Latvijas neatkarības atgūšanas ir apsīkusi. Šobrīd, Latvijas sabiedrībai izmantojot Eiropas Savienības sniegtās brīvās pārvietošanās iespējas, Eiropas valstīs ierodas ar vien vairāk gados jauni cilvēki. Tas vieš cerības par Eiropas mēroga jaunatnes organizācijas atjaunošanas iespēju, kas veicinātu jauniešu savstarpējos kontaktus un palīdzētu koordinēt rīcību savu interešu aizstāvībai mītnes zemēs, piemēram, izglītības jautājumos.

ELA aicina visu zemju latviešu organizācijas, pat ja tās neietilpst ELA sastāvā, informēt ELA par savām iniciatīvām šajā jomā, lai kopīgiem spēkiem veicinātu jaunatnes ieinteresētību sabiedriskajā darbībā.

ELA ir pārliecināta, ka jaunatnes iesaistīšana diasporas aktivitātēs stiprinās latvisko identitāti un latviešu ietekmi Eiropā ilgtermiņā.

Rezolūcijas apstiprinātas ELA paplašinātā prezidija sēdē Briselē 2008. gada 20. septembrī

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D