Eiropas Latviešu apvienība
Birka: kultūra

 
Kas mēs esam?
 
 
Struktūra
 
 
Piešķirts valdības finansējums ELA makroprojektam
 
 
Izskanējis Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerts
 
 
Sāk darboties ELKS interneta mājaslapa
 
 
Sāk darboties ELKS interneta mājaslapa
 
 
Pirmais ELKS apkārtraksts
 
 
ELA biedru organizāciju sapulces Freiburgā „Bērzainē” rezultāti
 
 
Izveidota ELA Mākslinieciskā padome
 
 
Izveidota ELA Mākslinieciskā padome
 
 
Eiropas Latviešu kultūras svētki Briselē, 2015. gada 18.-21. jūnijā
 
 
Konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2014”
 
 
ELA gatavojas ikgadējai konferencei „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“
 
 
Biedru organizāciju biedru sapulces Stokholmā sapulces 14.-15.10.2013. rezolūcijas
 
 
Eiropas diasporas Dziesmu svētku dalībnieku aptaujas rezultāti
 
 
Noslēgusies ikgadējā konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013“
 
 
Apstiprināts projekta pieteikums
 
 
ELA sveic 2. Latviešu kultūras dienu Īrijā dalībniekus
 
 
Pētījums par trimdas latviešu dziesmu svētkiem un dziesmu dienām Eiropā
 
 
Tikšanās ar Saeimas Eiropas lietu komisijas vadību 20.02.2013.
 
 
Tikšanās ar LR ārlietu ministru E. Rinkēviču 2013. gada 18. janvārī
 
 
Sākusies izrādes
 
 
Par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem 2015. gadā
 
 
ELA priekšsēdis par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem 2015. gadā
 
 
ELA piedalīsies PBLA valdes sēdē 23. – 25. oktobrī
 
 
ELA biedru organizāciju sanāksme Londonā 8.-9.09.2012.
 
 
Konference „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI“
 
 
ELA Dziesmu un deju svētku padomē
 
 
LR Kultūras ministrija
 
 
ELA gatavojas konferencei „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”
 
 
ELA piedalās PBLA valdes sēdē
 
 
ELA kopā ar Kultūras ministriju rīko prāta vētru
 
 
Atskats uz ELA un Kultūras ministrijas kopīgo prāta vētru
 
 
Atbildes vortālam www.saki.lv
 
 
ELA ieteikumi attiecību uzlabošanai ar tautiešiem ārzemēs
 
 
Amsterdamā noslēgusies ELA biedru organizāciju sanāksme
 

Kas mēs esam?

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

ELA priekštecis- Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs (LAK EC)-, tika nodibināts jau 1951. gadā. LAK EC pastāvēja līdz 1995. gadam, kad tika pārveidots par Rietumeiropas latviešu apvienību (RLA), kura 2006. gadā savukārt tika pārdēvēta par Eiropas Latviešu apvienību jeb, saīsinot, ELA, lai tādējādi atstātu pagātnei dalījumu rietumu un austrumu latviešos. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) locekle.

Līdz ar Latvijas pievienošanas ES un NATO radās ne tikai jaunas iespējas, bet arī jauni izaicinājumi. Lai sekmīgāk īstenotu savus mērķus un paplašinātu darbību, 2010. gada aprīlī ELA ieguva Latvijā juridiskas personas statusu. Kopš 2010. gada decembra ELA ir biedrs arī Briselē bāzētajā ārvalstīs dzīvojošo eiropiešu nacionālo organizāciju federācijā Europeans Throughout the World (ETTW).

ELA darbība šobrīd ir fokusēta uz Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu un etnisko latviešu interešu pārstāvēšanu pie Latvijas valdības (piem., dubultpilsonības jautājums, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), uz latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī uz latviešu kultūras un vēstures popularizēšanu Eiropā. Sākot ar 2010. gadu, ELA piešķir finansējumu biedru organizāciju projektiem, kas vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

Ikviena latviešu organizācija ārpus Latvijas var kļūt par ELA biedru organizāciju vai asociēto biedru organizāciju. Asociētās biedru organizācijas nemaksā dalības maksu (tā tiek noteikta atbilstoši katras organizācijas iespējām), nepiedalās balsošanā un ir ierobežotas ELA pabalsta saņemšanā, taču citādi bauda tās pašas tiesības kā biedru organizācijas (saņem informāciju par ELA aktivitātēm, tiek aicinātas uz biedru organizāciju sapulcēm, ir tiesīgas paust viedokli u.tml.).

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D