Eiropas Latviešu apvienība

ELA Londonas sanāksmes rezolūcijas 8.-9.09.2012.

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju sanāksmē Londonā, 2012. gada 8. un 9. septembrī, tika apstiprinātas sekojošas trīs rezolūcijas:

1. ELA atzinīgi novērtē Latvijas Ministru prezidenta Valda Dombrovska viedokli, ka attiecību veidošanai ar ārvalstīs dzīvojošiem latviešiem nepieciešama ilgtermiņa, labi koordinēta pārnozaru politika un ka jāpārtrauc Latvijas pilsoņu dalīšanu tajos, kuri dzīvo Latvijā un „aizbraucējos”. ELA un tās biedru organizācijas ir gadiem ilgi strādājušas, lai saglabātu ārvalstīs mītošajos latvisko identitāti un saikni ar Latviju, tāpēc ar prieku uzņēma ziņu, ka valdības 2012. gadā izstrādātajos Sabiedrības saliedēšanas, nacionālās identitātes un valsts valodas pozīcijas nostiprināšanas  priekšlikumos kā viena no prioritātēm noteikts atbalsts latviskuma centieniem ārvalstīs. Taču, vērtējot priekšlikumus valsts asignējumam 2013. gadā, ELA secina, ka virknei pasākumu, kuri iekļauti minētajos priekšlikumos un kuru īstenošana uzsākta 2012.gadā, nav piešķirts finansējums. Tas apdraud valdības labo ieceru sasniegšanu un rada vilšanos ārvalstīs dzīvojošos, tāpēc aicinām valsts amatpersonas nekavējoties atjaunot finansējumu ārvalstīs dzīvojošo atbalsta pasākumiem iepriekš plānotajā apjomā.
Konkrēti ELA aicina valsts amatpersonas atjaunot finansējumu sekojošiem pasākumiem 2013. gadā:
• Nometņu organizēšanai ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērniem - 60 000 latus;
• No pilsoniskās līdzdalības veicināšanas pasākumiem iezīmētā finansējuma izdalīt līdzekļus latviešu nevalstisko organizāciju ārvalstīs institucionālajam atbalstam, jo latviešu organizācijas ārvalstīs nevar pieteikties Latvijas NVO atbalsta finansējumam, t.sk. saņemt finansējumu no Latvijas administrēta ārvalstu donoru  finansējuma, piem., Pilsonības likuma grozījumu izskaidrošanai, vēlēšanu darba organizēšanai un pēdējos 10 gados no Latvijas izceļojušo apzināšanai – 45 000 latus;
• Latvijas kultūras pieejamībai latviešu kopienās ārpus Latvijas – 20 000 latus;
• Bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanas programmai „Bērnu un jauniešu žūrija” (latviešu bērni ārvalstīs aktīvi piedalās šajā populārajā programmā jau kopš 2007. gada) – 50 000 latu;
• Kultūras ministrijas 2013. gada budžetā finansējumu ārvalstīs dzīvojošo dalības Dziesmu un deju svētkos atbalstam – 27 000 latus;
• Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā kultūras un valodas mācību satura izstrādei atbilstoši sākotnēji plānotajiem 400 600 latiem, pretējā gadījumā pastāv nopietnas bažas, ka nepietiks finansējums latviešu nedēļas nogales skoliņu atbalstam ārvalstīs (ELA pētījums liecina, ka pieprasījums pēc latviskās izglītības ārpus Latvijas aug ārkārtīgi strauji un ka šis valsts atbalsts - vismaz 60 000 lati - ir ļoti nozīmīgs);
• Viegli uztveramas un ilustrētas Latvijas vēstures grāmatas, kas izmantojama gan bērniem un jauniešiem, gan viņu vecākiem un skolotājiem nedēļas nogales skolu darba ietvaros, sagatavošanu.
Adresāti: Latvijas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete, Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis

2. ELA aicina NEPL padomi un Latvijas elektroniskos plašsaziņas līdzekļus, plānojot latviešiem ārvalstīs veltītus raidījumus, ieklausīties ārvalstīs dzīvojošo viedoklī par to, kas viņiem svarīgs. Aicinām īpašu uzmanību pievērst latviešu valodas saglabāšanas problemātikai latviešu vai jauktajās ģimenēs ārpus Latvijas, kā arī no ārvalstīm atbraukušo bērnu integrācijai Latvijas skolās.
Adresāts: Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome

3. ELA atzīst, ka ir vajadzīgs efektīvs saziņas līdzeklis gan ar tiem tautiešiem ārpus Latvijas, kuri nav aktīvi iesaistījušies latviešu kopienu dzīvē, gan arī tiem, kuriem nav pieejams internets, un atbalsta semināra rīkošana, lai šo problēmu lietišķi risinātu.
Adresāti: Latviešu organizācijas un mediji pasaulē

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D