Eiropas Latviešu apvienība

ELA priekšsēdētājs Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Kongress norisinājās no 24. līdz 27. oktobrim. A. Austers iesaistījās paneļa “Zinātne un uzņēmējdarbība” darbā, kur klātesošajiem prezentēja savu pētījumu “LATVIJAS “SESTAIS REĢIONS” LATVIJAS ATTĪSTĪBAI. Eiropas latviešu NVO nozīme un iespējas latviešu zinātnieku, akadēmiskās vides un uzņēmēju sadarbībā”. Pārsvarā šis pētījums iepazīstina ar Eiropas Latviešu apvienības darbību, mērķiem, uzdevumiem un jau sasniegto.
Šā kongresa mērķi ir apkopot sasniegumus zinātnē aizvadīto gadu laikā, veicināt sadarbību ar ārzemēs strādājošiem zinātniekiem, stiprināt saites ar politiķiem un sabiedrību, informējot par zinātnes sasniegumiem un problēmām.
2012. gadā Rīgas Tehniskā universitāte, atzīmējot savu 150. gadskārtu, organizēs tehnisko zinātņu zinātnieku un uzņēmēju saietu. ELA priekšsēdētājs jau tagad ir pieteicies šā saieta darba grupā.

Informāciju sagatavoja
ELA komunikāciju referente Lāsma Ģibiete

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D