Eiropas Latviešu apvienība

PBLA Atzinības raksts ungāru profesoram

Latvijas Valsts proklamēšanas 93. gadadienas priekšvakarā Rietumungārijas Universitātes (Nyugat-magyarországi Egyetem) Savaria Campus Urālistikas katedru saniegusi ziņa, ka šās katedras vadītājam, somugru valodu profesoram Dr. h. c. Jānošam Pustai (Pusztay János) Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Kultūras fonda valde ir piešķīrusi Atzinības rakstu par izciliem nopelniem latviešu valodas apgūšanas veicināšanā ungāru studentiem. Šo Atzinības rakstu profesoram Pustai nogādās Eiropas Latviešu apvienības (ELA) kultūras referents Kristaps Grasis.
Profesors J. Pustai pirms divdesmit gadiem Rietumungārijas Universitātē izveidoja Urālistikas (somugru valodu) katedru. Viens no šās struktūrvienības uzdevumiem no pastāvēšanas sākuma ir arī latviešu valodas un literatūras pasniegšana ungāru studentiem. Kopš 2007. gada septembra latviešu valodas un literatūras kursus Rietumungārijas Universitātē docē lektore Lāsma Ğibiete.

Informāciju sagatavojusi
Lāsma Ğibiete

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D