Eiropas Latviešu apvienība

Konference „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI“

Konference „LATVIEŠI PASAULĒ – PIEDERĪGI LATVIJAI“

13. un 14. jūlijā Latvijas Republikas galvaspilsētā Rīgā notika starptautiska konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“, ko organizēja LR Kultūras ministrija, LR Ārlietu ministrija un LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienību (ELA).

Konferences rīkotāji darba kārtībā bija izvirzījuši divus centrālos mērķus: izvērst dialogu par nepieciešamo rīcību latviskās identitātes uzturēšanai, noturīgu saišu un sadarbības veidošanai starp latviešiem ārzemēs un Latviju, dzimtajiem novadiem, mācību iestādēm; kā arī piedāvāt priekšlikumus attīstības plānošanas dokumentam sadarbībai ar latviešiem ārzemēs.

Pirmā konferences diena, 13. jūlijs, norisa Vecrīgā – folkkluba „ALA“ pagrabā, kur tās dalībniekus uzrunāja LR Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un LR Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Apsveikuma vārdus klātesošajiem teica arī PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis un ELA priekšsēdētājs Aldis Austers. Savukārt par godu ievērības cienīgajam notikumam, ka 2014. gadā Rīga būs Eiropas Kultūras galvaspilsēta, ar minētajā gadā plānotajām kultūras norisēm, kā arī ar pašu gatavošanās procesu konferences dalībniekus iepazīstināja nodibinājuma „Rīga-2014“ Komunikācijas un mārketinga vienības vadītāja Anna Muhka, demonstrējot apjomīgu power point prezentāciju. Viņa arī ikvienu dalībnieku aicināja uz sadarbību, popularizējot šo lielo projektu savās mītnes zemēs.

Otrā konferences diena, 14. jūlijs, norisa LR Ārlietu ministrijas telpās. Dalībniekus uzrunāja LR Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis, LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe un LR Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Ruta Klimkāne. R. Lappuķe un R. Klimkāne stāstīja par diasporas iespējamo ietekmi uz tautas attīstību, kā arī par gada laikā paveiktajiem uzdevumiem, kas skar ārpus Latvijas dzīvojošos tautiešus un viņu intereses. Jāpiebilst, ka saskaņā ar tautas skaitīšanas datiem pagājušā gada pavasarī Latviju bija atstājuši 213 000 tautiešu, taču emigrācija aizvien vēl turpinās. Konferences dalībnieki uzzināja gan par Latvijas valsts amatpersonu vizītēm zemēs, kur ir lielas diasporas un risinātajiem dialogiem ar tām, gan arī par sadarbību ar pētniekiem un ekspertiem, kas analizē un pētī dažādus ar diasporu saistītus jautājumus. Tika sniegta informācija par Ministru kabineta (MK) noteikumiem, kas paredz Latvijas skolu pedagogu rīcību gadījumos, kad no emigrācijas dzimtenē atgriežas ģimene ar skolas vecuma bērniem, kuriem sava izglītība jāturpina Latvijā.

Konferences ievadsesiju atklāja LR Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, kurš referēja par galvenajiem emigrācijas iemesliem šobrīd (ekonomiskā dimensija – turīguma nodrošināšana sev un saviem tuvākajiem), par iespējamajām sekām, ko Latvija izjutīs jau pēc pāris gadiem (akūts darbaroku, īpaši kvalificētu speciālistu trūkums), kā arī iezīmēja nākotnes perspektīvas Latvijā (prognozē, ka ik gadu tiks radītas 15 000 jaunas darbavietas).

Savukārt ELA priekšsēdētājs Aldis Austers uzstājās ar prezentāciju, kuras nosaukums – „Par paveikto un darāmo sadarbības stiprināšanai ar Latvijas valdību“, uzsverot dažus ELA darbības akcentus, pozitīvos un ne pārāk pozitīvos procesus, kā arī lietas, ko ELA plāno risināt tuvākajā nākotnē. Kā viena no pozitīvām iezīmēm tika minēts fakts, ka ELA saņēmusi pirmo finansējumu no LR Kultūras ministrijas.

Lielu konferences dalībnieku uzmanību saistīja nākamais runātājs – 11. Saeimas deputāts, Juridiskās komisijas Pilsonības likuma grozījumu apakškomisijas vadītājs Ingmārs Čaklais. Viņš uzsvēra, ka divas šā likumprojekta trešdaļas attiecas tieši uz dubultpilsonību. Ievadsesijas noslēgumā kā pēdējais referents uzstājās pārstāvis no Lietuvas Republikas Ārlietu ministrijas Arvīds Daunoravičs (Arvydas Daunoravičius), kurš klātesošos angļu valodā iepazīstināja ar programmu „Globālā Lietuva“. Runa bija par kaimiņvalsts pieredzi jaunas diasporas–dzimtenes partnerības ieviešanā.

Noslēdzoties konferences ievadsesijai, darbs tika organizēts piecās atsevišķās darba grupās. Tas bija: izglītība (vadīja PBLA Izglītības padomes priekšsēdētāja Daina Gross un LR Izglītības un zinātnes ministra padomniece Liesma Ose), ārpusskolas izglītība: saieti, nometnes – pamats identitātes veidošanai (vadīja PBLA Izglītības padomes priekšsēdētājas vietniece, 3x3 globālā koordinatore Līga Ruperte un „Trīsreiztrīs Latvija“ valdes priekšsēdētāja Inese Krūmiņa), novadnieki (vadīja Amerikas Latviešu apvienības (ALA) un PBLA pārstāve Taira Zoldnere un Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes pētniece Dace Dzenovska), kultūra (vadīja Kultūras un nemateriālā mantojuma centra pārstāve Dace Melbārde un Latviešu biedrības Īrijā pārstāve Inguna Grietiņa) un jaunieši („Ernst&Young“ vecākais konsultants Jānis Dirveiks un Jaunatnes organizāciju apvienības „IMKA Latvija“ pārstāve Linda Ūzuliņa). Par šajās darba grupās spriesto un secinājumiem, kas būtu veicams tuvākajā nākotnē pašreizējās situācijas uzlabošanai konkrētajā jomā, ELA ziņos atsevišķi.

Konferences noslēgumā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) priekšsēdētājs Jānis Endziņš un ELA priekšsēdētājs Aldis Austers noslēdza sadarbības memorandu, kura galvenais mērķis – veicināt informācijas apmaiņu starp Latvijas uzņēmējiem un diasporu.

Šī konference uzskatāma par pagājušajā gadā aizsāktās tradīcijas turpinājumu. Jau ziņojām, ka pērn 16. jūlijā, ELA sadarbojoties ar LR Kultūras ministriju un citām institūcijām, norisa konference „Latviešu emigrācijas un diasporas problemātika un risinājumi“.

KONFERENCES SECINĀJUMU REKOMENDĀCIJAS LASĀMAS ŠEIT.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Ģibiete,
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) komunikāciju referente.

Foto: Nīls Ebdens 
Prezidijā darba grupu vadītāji un ministriju pārstāvji (no kreisās puses): Jānis Dirveiks, Taira Zoldnere, Inguna Grietiņa, Rolands Lappuķe, Ruta Klimkāne, Daina Gross, Līga Ruperte.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D