Eiropas Latviešu apvienība
Birka: finanses

 
ELA prezidija sēde 01.03.2012.
 

ELA prezidija sēde 01.03.2012.

2012. gada 1. martā Rīgā notika Eiropas Latviešu apvienības (ELA) prezidija sēde. No Zviedrijas saņemta informācija, ka pēc pārmaiņām Zviedrijas Latviešu Centrālās Padomes (ZLCP) vadībā turpmāk ZLCP pārstāvis ELA būs Austra Krēsliņa vai Andrejs Ritums.

Pēc Īrijas latviešu ierosinājuma ELA priekšsēdētājs A. Austers 2012. gada 27. februāri nosūtīja LR finanšu ministram vēstuli ar lūgumu precizēt ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu pienākumus saistībā ar mantiskā stāvokļa nulles jeb sākuma deklarācijas iesniegšanu.

A. Austers kopā ar domubiedriem M. Slokenbergu, A. Mežmali, A. Salnāju, R. Pazderi ir piedalījušies kampaņas „Celies un Ej” organizācijā. Akcijai ziedojumos tika piesaistīti 33 000 LVL, no kuriem gandrīz pusi ziedojuši ārpus Latvijas dzīvojošie latvieši. Akcijas ietvaros tika izsūtīts 410 tūkst. skrejlapu ar aicinājumu doties uz referendumu, 29 Latvijas avīzēs publicētas uzrunas, 10 radio stacijās atskaņotas audioreklāmas, piesaistīti tūkstošiem domubiedru sociālajos tīklos. Akcijā iesaistījās daudzas Latvijas sabiedrībā pazīstamas personas. Kopumā akcija piesaistīja plašu sabiedrības uzmanību.

A. Austers kopā ar A. Ritumu 2012. gada 12. janvārī viesojās Somijas galvaspilsētā Helsinkos, kur notika tikšanās ar somu diasporas pasaulē pārstāvniecības „Finland Society” pārstāvjiem P. Selenius un T. Nordquist, Latvijas vēstnieku J. Boni un Somijas latviešu pārstāvjiem. Informācija par sarunām Somijā tika nosūtīta ELA biedriem elektroniski 2012. gada 17. janvārī. A. Austers secina, ka kopumā brauciens bija vērtīgs.

ELA bija pieteikusies un ir saņēmusi finansējumu LR Kultūras ministrijas projektu konkursā „Integrācijas pasākumi 2011”. No ministrijas ELA ieguvusi daļēju finansējumu diviem 2012. gadā īstenojamajiem projektiem: Īrijas 3x3 nometnei, kas notiks no 17. līdz 24. jūnijam, un PBLA rīkotajiem skolotāju kursiem Latvijā, kas notiks no 11. līdz 13. jūlijam (finansējums paredzēts Eiropas skolu skolotāju ceļojuma izdevumu daļējai kompensēšanai). Šobrīd noslēgta sadarbības vienošanās ar 3x3 nometnes organizētājiem; identiska vienošanās vēl jānoslēdz ar skolotāju kursu organizētājiem (D. Gross vai D. Mažeiku).

ELA bija pieteikusies Eiropas Kultūras aģentūras projektu konkursam Eiropas līmeņa pilsonisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšanai. Iegūstot 81,5 punktus no nepieciešamajiem 82 punktiem, ELA pieteikums tika noraidīts.

Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA) piešķīrusi 5000 USD filmas „Padomju Stāsts” 500 kopiju iegādei. ELA prezidijs secina, ka ELA kasē ir pietiekams daudzums līdzekļu, lai segtu ELA projekta izmaksu daļu, tāpēc prezidijs nolemj sākt filmas „Padomju Stāsts” īstenošanas akciju.

Šobrīd atvērts Latvijas Sabiedrības integrācijas fonda (LSIF) konkurss Latvijas NVO to līdzdalības spējas politiskajos procesos stiprināšanai. Projektu iesniegšanas termiņš 2012. gada 28. marts. Projekta īstenošanai jānorit laikā no 2012. gada oktobra līdz 2013. gada decembrim. ELA prezidijs nolēma piedalīties šajā LSIF projektu konkursā, kā naudas izlietojuma mērķi izvirzot Eiropas kongresu 2013. gada vasarā.

Prezidijs pārrunāja ELA pārstāvības jautājumu PBLA un vienojās, ka turpmāk PBLA dalības maksājumi tiks iekļauti ELA budžetā un visas ELA biedru organizācijas solidāri - atbilstoši savai finanšu kapacitātei - segs šos izdevumus.

Prezidijs koriģēja arī ELA 2012. gada budžeta plānu, ņemot precizētās vajadzības šim gadam (ELA vadības stiprināšana, mazo organizāciju dalības veicināšana, projektu vajadzība u.c. lietas). Precizētais budžeta projekts tiks nosūtīts ELA biedru organizācijām jau tuvākajā laikā. Prezidijs arī pārrunāja vairākas alternatīvas finansējuma piesaistes iespējas (ziedojumu akcijas, sponsori, reklāmdevēju piesaiste u.c.) un secināja, ka nepieciešams veikt padziļinātu analīzi un izvērtējumu, un ka šāda finansējuma piesaiste nevar tikt īstenota īsā laikā.

Informāciju sagatavojuši ELA prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers un komunikāciju referente Lāsma Ğibiete.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D