Eiropas Latviešu apvienība

ELA gatavojas konferencei „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”

2012. gada 13. un 14. jūlijā Rīgā notiks konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai”. Tās mērķi ir veidot dialogu par nepieciešamo rīcību latviskās identitātes uzturēšanai, noturīgu saišu un sadarbības veidošanai starp latviešiem ārzemēs un Latviju, dzimtajiem novadiem, mācību iestādēm, kā arī piedāvāt priekšlikumus valdības plānošanas dokumentam sadarbībai ar diasporu. Konferenci organizē LR Kultūras ministrija, LR Ārlietu ministrija un LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Pasaules Brīvo latviešu apvienību (PBLA) un Eiropas Latviešu apvienību (ELA).

13. jūlija vakarā paredzēta konferenci ievadošā jeb saviesīgā daļa, kā laikā tās dalībnieki uzklausīs aģentūras–nodibinājuma „Rīga-2014” pārstāvju stāstījumu par Rīgu kā Eiropas Kultūras galvaspilsētu un spriedīs par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu iespējām palīdzēt popularizēt šo lielo notikumu savās mītnes zemēs.

Savukārt 14. jūlijā darbs norisēs piecās paralēlās darba grupās:
• Izglītība (skoliņu darbība un atbalsts tām, izglītības programmas);
• Intereses un nometnes („Bērnu žūrija”, nometnes, piem., „3x3”, „2x2” u. c.);
• Novadnieki (sadarbība starp Latvijā un ārvalstīs dzīvojošiem novadniekiem, pašvaldību loma);
• Kultūra (sadarbība starp diasporas un Latvijas kultūras nozarēm, dalība 2013. gada Dziesmu un deju svētkos);
• Jaunieši (ārzemēs studējošie, jauniešu sadarbība, jaunie talanti Latvijai, apmaiņas programmas).

Konferences norises vietas būs Nemateriālā kultūras mantojuma centrs un LR Ārlietu ministrijas telpas (Valdemāra ielā 3; 14. jūnijā).
Dialoga partneri: ārzemēs dzīvojošo latviešu organizācijas, Latvijas publiskās pārvaldes institūcijas, pašvaldības, eksperti un Latvijas nevalstiskās organizācijas, masu mediji.

Informāciju sagatavoja:
ELA prezidiju priekšsēdētājs Aldis Austers un ELA komunikāciju referente Lāsma Ģibiete.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D