Eiropas Latviešu apvienība
Birka: Eiropa

 
Kas mēs esam?
 
 
Izskanējis Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerts
 
 
Izsludināts skolu finansiālā atbalsta saņēmēju 2015. gada konkurss
 
 
Organizējam starptautisku konferenci
 
 
Konference Briselē
 
 
Par Latvijas konsulārajās pārstāvniecībās reģistrēto ārvalstīs (Eiropā) dzimušo Latvijas pilsoņu skaitu
 
 
Latvijā viesojās ETTW prezidents N.J. Togersens
 
 
Tikšanās ar Eiropas Savienības (ES) attīstības komisāru Andri Piebalgu
 
 
Noslēgusies ikgadējā konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013“
 
 
ELA aktivitātes saistībā ar „Eiropas Pilsoņu gadu 2013”
 
 
ELA iesaistās Eiropas Pilsoņu gada aktivitātēs
 
 
Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts
 
 
Sākusies izrādes
 
 
Parakstīts sadarbības protokols ar Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariātu
 
 
Atauja par sadarbības novērtējumu ar Latvijas vēstniecībām Eiropā
 
 
ELA priekšsēdis par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem 2015. gadā
 
 
Par Eiropas latviešu dziesmu svētkiem 2015. gadā
 
 
ELA rosina kā Latvijas prezidentūras ES prioritāti Eiropas diasporas politiku
 
 
ELA aicina Eiropas latviešus aizstāvēt tiesības uz dzimtās valodas saglabāšanu
 
 
Aicinājums piedalīties aptaujā par ES pilsonību
 
 
Par emigrāciju un valdības uzdevumiem
 
 
Europeans Throughout the World (ETTW)
 
 
Aicinājums latviešu organizācijām Eiropā pievienoties ELA
 
 
Atbildes vortālam www.saki.lv
 
 
Amsterdamā noslēgusies ELA biedru organizāciju sanāksme
 

Kas mēs esam?

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) apvieno ārpus Latvijas reģistrētas latviešu un latviešu sadraudzības nevalstiskās organizācijas Eiropā. ELA darbības mērķis ir pārstāvēt latviešu diasporas intereses Eiropas mērogā, tās biedru organizāciju darbības saskaņošana informācijas, izglītības un kultūras jomā un sadarbības projektu veicināšana starp biedru organizācijām, kā arī ar radniecīgām citu tautību emigrantu organizācijām.

ELA priekštecis- Latvijas Atbrīvošanas komitejas Eiropas centrs (LAK EC)-, tika nodibināts jau 1951. gadā. LAK EC pastāvēja līdz 1995. gadam, kad tika pārveidots par Rietumeiropas latviešu apvienību (RLA), kura 2006. gadā savukārt tika pārdēvēta par Eiropas Latviešu apvienību jeb, saīsinot, ELA, lai tādējādi atstātu pagātnei dalījumu rietumu un austrumu latviešos. ELA ir Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) locekle.

Līdz ar Latvijas pievienošanas ES un NATO radās ne tikai jaunas iespējas, bet arī jauni izaicinājumi. Lai sekmīgāk īstenotu savus mērķus un paplašinātu darbību, 2010. gada aprīlī ELA ieguva Latvijā juridiskas personas statusu. Kopš 2010. gada decembra ELA ir biedrs arī Briselē bāzētajā ārvalstīs dzīvojošo eiropiešu nacionālo organizāciju federācijā Europeans Throughout the World (ETTW).

ELA darbība šobrīd ir fokusēta uz Eiropā dzīvojošo Latvijas pilsoņu un etnisko latviešu interešu pārstāvēšanu pie Latvijas valdības (piem., dubultpilsonības jautājums, pilsoniskās līdzdalības veicināšana, latviskās izglītības pieejamība ārpus Latvijas, repatriācijas atvieglošana), uz latviešu diasporas organizāciju darbības stiprināšanu un savstarpējās sadarbības veicināšanu, piedāvājot informatīvu un materiālu atbalstu, kā arī uz latviešu kultūras un vēstures popularizēšanu Eiropā. Sākot ar 2010. gadu, ELA piešķir finansējumu biedru organizāciju projektiem, kas vērsti uz vairāku latviešu kopienu sadarbību.

Ikviena latviešu organizācija ārpus Latvijas var kļūt par ELA biedru organizāciju vai asociēto biedru organizāciju. Asociētās biedru organizācijas nemaksā dalības maksu (tā tiek noteikta atbilstoši katras organizācijas iespējām), nepiedalās balsošanā un ir ierobežotas ELA pabalsta saņemšanā, taču citādi bauda tās pašas tiesības kā biedru organizācijas (saņem informāciju par ELA aktivitātēm, tiek aicinātas uz biedru organizāciju sapulcēm, ir tiesīgas paust viedokli u.tml.).

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D