Eiropas Latviešu apvienība

ELA pievienojas Latvijas Pilsoniskajai aliansei

2013. gada janvārī ELA kļuvusi par pilntiesīgu Latvijas Pilsoniskās alianses (eLPA) biedru.

eLPA ir dibināta 2004. gada 14. decembrī un reģistrēta 2005. gada 17. janvārī. Tā ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija – biedrība, kā mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko organizāciju (NVO) kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu darbībai.

Sadarbība starp ELA un eLPA nepieciešama, lai būtu vieglāk pārstāvēt savas intereses gan NVO sektorā Latvijā, gan finansējuma un jaunu sadarbības partneru piesaistē. eLPA pārstāvji ikvienai organizācijai, kas tai pievienojusies, piedāvā dažādu nozaru speciālistu – jurista, grāmatvedības un lietvedības konsultanta, interešu aizstāvības un sabiedrības līdzdalības konsultanta, kā arī efektīvas NVO pārvaldes un vadības konsultanta – ieteikumus un rekomendācijas.

Reizi gadā tiek organizēta eLPA biedru kopsapulce, kurā tiek apstiprināts organizācijas gada pārskats, lemts par izmaiņām un pieņemti citi svarīgi lēmumi. eLPA apvieno 144 biedrus - NVO sektorā aktīvas juridiskas organizācijas un privātpersonas. Juridiskās personas ir platformas (19.5%), nacionāla (26.8%), reģionāla (15.9%), vietēja (37.8%) līmeņa biedrības un nodibinājumi, kas apvieno vairāk kā 28 000 sabiedriski aktīvus cilvēkus.


Informāciju sagatavojusi –
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) komunikāciju referente Lāsma Ģibiete

Informācijas gatavošanā izmantotas ziņas no eLPA mājaslapas www.nvo.lv

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D