Eiropas Latviešu apvienība

Tikšanās ar Saeimas Eiropas lietu komisijas vadību 20.02.2013.

2013. gada 20. februārī notika ELA divpusēja tikšanās ar Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāju Zandu Kalniņu–Lukaševicu. Diskusijā piedalījās ELA priekšsēdētājs Aldis Austers, kā arī speciālo uzdevumu vēstnieks Rolands Lappuķe.

Sarunas gaitā tika pārrunāta līdzšinējā sadarbība, kā arī sadarbības iespējas nākotnē. Tika apspriesti aktuālie diasporas jautājumi, ELA pašreizējie un nākotnē plānotie projekti un aktuālie jautājumi saistībā ar Latvijas prezidēšanu ES Padomē 2015. gadā.

Plaši tika pārrunāta diasporas temata iekļaušana kā viena no Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gadā prioritātēm, par ko ELA iepriekš diskutēja ar LR ārlietu ministru E. Rinkēviču. Neskatoties uz LR ārlietu ministra atbalstu, sarunu gaitā atklājās, ka par šo jautājumu LR Saeimas Eiropas lietu komisijā nav vienprātības. Kā negatīvs piemērs tika minēts Ungārijas pieredze ar diasporas temata iekļaušanu kā prioritāti, kas gala rezultātā nebija veiksmīga. Pārrunājot Ungārijas gadījumu, secināts, ka pastāv būtiskas atšķirības starp Latvijas diasporas aktuālajiem jautājumiem un Ungārijas diasporas piemēru.

ELA  pauda gatavību sniegt atbalstu prezidentūras plānotājiem, apzinot aspektus, kas varētu būt Eiropas diasporas politikas pamatā. Tika nolemts, ka ELA un Eiropas lietu komisija sadarbosies diasporas politikas jautājumu tālākā izpētē un politikas plānošanā. 

ELA atzīmēja, ka tiek plānota plaša mēroga starptautiska konference Rīgā 2015. gada janvārī vai februāri, lai dotu pienesumu prezidentūras vadītājiem par diasporas tematu. Tika pārrunāta sadarbība ar Latviešu kopienām gan Eiropā, gan pasaulē. Kā uzsvērts sarunas gaitā, latviešu kopienas varētu būt nozīmīgs partneris, izplatot informāciju par Latvijas prezidentūru ES. Tika pārrunāta aktīvāka latviešu kopienu iesaistīšana sarīkojumos, debatēs, dalība sabiedriskajās aktivitātēs, izmantojot prezidentūras logo un informācijas materiālus.

Kā viens no galvenajiem tematiem bija Eiropas latviešu 2015. gada Dziesmu svētku organizēšana. Šai idejai plašu atbalstu pauda arī Saeimas Eiropas lietu komisijas vadītāja Zanda Kalniņa –Lukaševica. Sarunu noslēgumā panākta mutiska vienošanās par turpmāku regulāru komunikāciju starp ELA un Saeimas Eiropas lietu komisiju.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D