Eiropas Latviešu apvienība

Eiropas diasporas Dziesmu svētku dalībnieku aptaujas rezultāti

Eiropas Latviešu apvienība (ELA) noskaidrojusi Eiropas diasporas dalībnieku viedokļus par Dziesmu svētkiem.

Līdz 2013. gada 15. septembrim Eiropā ārpus Latvijas dzīvojošiem XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekam bija lūgums piedalīties Eiropas Latviešu apvienības (ELA) rīkotajā aptaujā, kas bija pieejama interneta vietnē www.visidati.lv. Aptaujas mērķis bija izzināt diasporā dzīvojošo dalībnieku viedokļus par aizvadītajiem svētkiem, kā arī noskaidrot viņu domas saistībā ar 2015. gadā plānotajiem Eiropas (diasporas) latviešu dziesmu svētkiem Beļģijas Karalistes galvaspilsētā Briselē. Apkopotie rezultāti iegūti, izmantojot anketēšanas metodi. Tika sagatavota anketa ar 19 jautājumiem, no kā 13 jautājumi skāra aizvadītos svētkus, savukārt 6 – 2015. gadā plānotos Dziesmu svētkus. To aizpildīja 112 respondenti (89 sievietes un 23 vīrieši), no kuriem kordziedāšanu pārstāv 69,6%, bet dejošanu – 30,4%.

No aptaujā iegūtajiem rezultātiem secināms, ka lielākā daļa respondentu ar XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku norisi bijusi apmierināta, novērtējot šo svētku rīkošanu un izdošanos ar atzīmi „8“ („10“ ballu sistēmā). Arī ar diasporas koru un deju kopu uzņemšanu lielākā daļa respondentu – 64,3% - ir apmierināti. Kā norāda respondenti, pašiem aizvadīto svētku dalībniekiem ir bijis nedaudz problemātiski apmeklēt citus šo svētku pasākumus (46,4% norāda, ka būtu vēlējušies, lai citi svētku pasākumi viņiem būtu pieejamāki; 18,8% atbild, ka pieejamība bijusi laba; savukārt 26,8% atzīst, ka citi pasākumi svētku laikā viņiem nav bijuši pieejami). Pārsteidzoši, bet liela daļa respondentu (22,3%) atzīst, ka  dziesmu svētku laikā sniegtā informācija par viņu pārstāvēto kopu (piemēram, gājiena laikā, kad tā tika pieteikta) nav bijusi precīza.

Interesantas un pārdomas rosinošas atbildes saņemtas uz jautājumiem saistībā ar 2015. gadā plānotajiem Eiropas (diasporas) dziesmu svētkiem Briselē. Šo svētku organizēšanas ideju atbalsta 87,5% respondentu, neatbalsta – 1,8%, savukārt pašlaik nav viedokļa 10,7% respondentu. Ļoti līdzīgas atbildes saņemtas uz jautājumu par respondentu gatavību piedalīties Eiropas (diasporas) dziesmu svētkos (84,8% piedalītos, 1,8% nepiedalītos, bet 13,4% pašlaik nav sava viedokļa). Uz jautājumu, vai Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkiem 2015. gadā jābūt fokusētiem uz latviešu publiku (gan dalībnieku, gan repertuāra izvēles ziņā), lielākā daļa jeb 60,7% respondentu atbild, ka nebūtu vis, jo šiem svētkiem būtu jāuzrunā plašāka auditorija. 30,3% respondentu atbild, ka 2015. gadā plānotajiem svētkiem būtu jāfokusējas uz latviešu publiku, savukārt 8% respondentu nav viedokļa. Ir konstatējams, ka lielākā daļa respondentu (79,5%) būtu ieinteresēti piedalīties citos pasākumos, kas saistīti ar Latvijas prezidentūru Eiropā 2015. gada 1. pusē (3,6% nav ieinteresēti piedalīties, bet 17% respondentu nav viedokļa).

Ar aptaujas detalizētiem rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT.

Kopumā secināms, ka diasporā dzīvojošie latviešu dziesmu un deju kopu dalībnieki labprāt piedalītos Eiropas Latviešu (diasporas) dziesmu svētkos, ja būtu tāda iespēja.

Informāciju sagatavoja:
Lāsma Ģibiete – Eiropas Latviešu apvienības komunikāciju referente

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D