Eiropas Latviešu apvienība

Biedru organizāciju biedru sapulces Stokholmā sapulces 14.-15.10.2013. rezolūcijas

ELA biedru organizāciju sanāksmes rezolūcijas
Stokholma, 2013. gada 14. un 15. septembris

Eiropas Latviešu apvienības (ELA) biedru organizāciju sanāksmē Stokholmā 2013. gada 14. un 15. septembrī tika apstiprinātas deviņas rezolūcijas:
1. Saistībā ar „Pilsonības likuma“ grozījumu stāšanos spēkā 2013. gada 1. oktobrī, ELA mudina visus Latvijas pilsoņus ārzemēs savus bērnus reģistrēt kā Latvijas pilsoņus, lai viņiem tostarp būtu iespējams nākotnē izmantot tās priekšrocības, ko sniedz dubultpilsonība.
Adresāts: Latviešu organizācijas un mediji pasaulē

2. ELA aicina Latvijas valdību piemērot vienlīdzīgas un samērīgas prasības visiem tiem ārvalstu pilsoņiem, kuri saskaņā ar „Pilsonības likuma” jaunākajiem grozījumiem pēc 2013. gada 1. oktobra vēlēsies atjaunot Latvijas pilsonību neatkarīgi no apstākļiem, kādos šī pilsonība tika zaudēta.
Adresāts: Saeima, Latvijas Valsts prezidents, Latvijas valdība

3. ELA aicina Sabiedrības integrācijas fondu (SIF) vienkāršot prasības diasporas atbalsta projektiem un atvieglināt administratīvās prasības ar tiem saistītajai dokumentācijai.
Adresāts: Kultūras ministrija, Sabiedrības integrācijas fonds

4. ELA aicina Latvijas valdību novērst šķēršļus ārvalstīs reģistrētām diasporas organizācijām piedalīties valsts finansētos projektu konkursos.
Adresāts: Saeima, Latvijas valdība

5. ELA aicina Latvijas Nacionālo bibliotēku un Valsts Arhīvu iesaistīties Eiropas latviešu organizāciju arhīvu un bibliotēku katalogizēšanā un digitalizācijā un nodrošināt, lai diasporas organizāciju Latvijas valstij nodotie arhīvu materiāli būtu brīvi pieejami ikvienam interesentam.
Adresāts: Kultūras ministrija, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Valsts Arhīvs, Latviešu organizācijas un mediji pasaulē

6. ELA aicina atjaunot Eiropas Latviešu dziesmu svētku tradīcijas ārpus Latvijas, rīkojot Eiropas Latviešu dziesmu svētkus 2015. gada 21. jūnijā Beļģijas Karalistes galvaspilsētā Briselē, lai atzīmētu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā noslēgumu. Galvenajiem svētku dalībniekiem jābūt pašdarbnieku mākslinieciskajām kopām (koriem, deju kopām, folkloras ansambļiem u.tt) no latviešu diasporas, pieaicinot konsultantus un dalībniekus [pēc vajadzības] no Latvijas. Aicinām valdību un LNKC finansiāli atbalstīt šo svētku rīkošanu.
Adresāts: Saeima, Latvijas valdība, Latvijas Nacionālās kultūras centrs, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Ministru padomē sekretariāts, Latviešu organizācijas un mediji pasaulē

7. Tā kā latviešu vēlētāju skaits un aktivitāte ārzemēs strauji aug, ELA aicina diasporas organizācijas sadarbībā ar Latvijas Centrālo vēlēšanu komisiju un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs veidot papildus vēlēšanas iecirkņus latviešu diasporas mītnes valstīs. ELA aicina arī atvieglot balsošanas procesu pa pastu, plašāk ieviešot Minsterē (Vācijas Federatīvā Republika) jau īstenoto praksi, un pirms vēlēšanām organizēt īpašas pasu zīmogošanas akcijas vietās (ārvalstīs), kur mīt daudzi vēlētāji.
Adresāts: Saeima, Latvijas valdība, Centrālā vēlēšanu komisija

8. ELA ar satraukumu konstatē, ka atšķirībā no igauņu valodas, latviešu valodas kā svešvalodas apguves iespējas dažādās universitātēs ārpus Latvijas arvien sarūk. ELA ierosina atjaunot latviešu valodas kā svešvalodas docēšanu Bonnas Universitātē (Vācijas Federatīvā Republika) un Rietumungārijas Universitātē (Ungārija), jo minētajās augstākajās mācību iestādēs ir vēsturiski izveidojies, ka latviešu valodas kursi bijuši studentiem piedāvāti jau daudzus studiju gadus.
Adresāts: Saeima, Izglītības un zinātnes ministrija, Latviešu valodas aģentūra.

9. ELA aicina visas pasaules latviešu organizācijas atbalstīt ieceri organizēt Latviešu jauniešu forumu 2014. gada jūlijā un veicināt ārvalstīs dzīvojošo latviešu jauniešu dalību tajā.
Adresāts: Latviešu organizācijas un mediji pasaulē

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D