Eiropas Latviešu apvienība

ELA biedru organizāciju sapulce 13. un 14. septembrī

2014. gada 13. un 14. septembrī latviešu viesu namā Freiburgā "Bērzaine" notiks gadskārtējā ELA biedru organizāciju sapulce. Tās laikā tiks pārrunāta ELA darbība kopš 2013. gada septembra, arī sadarbība ar Latvijas valdību, uzklausīti biedru organizāciju ziņojumi, izvērtētas ELA saimnieciskās lietas un lemts par ELA nākotnes darbības virzieniem un budžetu 2015. gadam. 

Īpašie darba kārtības jautājumi būs par ELA sadarbību ar Latvijas valdību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā kontekstā un Eiropas Latviešu kultūras svētkiem, kuri notiks Briselē 2015. gada 18.-21. jūnijā. Uz biedru sapulci kā viesi uzaicināti Latvijas Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas un Latviešu valodas aģentūras pārstāvji. 

Biedru organizāciju sapulci ievadīs ELA prezidija tikšanās 12. septembrī plkst. 18.00. 

ELA pārstāvis Freiburgā un sanāksmes praktiskais izkārtotājs ir Indulis Bērziņš, Daugavas Vanagu Vācijā valdes priekšsēdētājs.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D