Eiropas Latviešu apvienība

Piešķirts valdības finansējums ELA makroprojektam

Projekts tiks finansēts Valsts budžeta finansētās programmas "Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) ietvaros un tā ievaros laikā posmā no 2015. līdz 2017. gadam plānots:

1) Kultūrai: regulāri mākslinieciskie pasākumi, kultūras kopu dalība Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktībā, regulāra pieredzes apmaiņa, latviskās identitātes prezentācija, profesionāļu atbalsts no Latvijas. 

2) Pilsoniskai līdzdalībai: 2 gadu semināru cikls un kopienu sadarbība gatavojoties Eiropas Latviešu kongresam 2017. gadā un turpmāk. 

3) Informācijas apritei: atbalsts diasporas mazo kopienu interneta mediju attīstībai, sadarbība ar pastāvošo platformu www.latviesi.com, un pastāvošo diasporas mediju funkcionālās savietojamības attīstība. 

Projekta papildus mērķis – uzrunāt un tuvināt organizēto kopienu aktivitātēm neformālas diasporas kopienas, kuras darbojas, izglītības, kultūras, jauniešu un interešu jomās.

2015. gada jūnijā kultūras jomu Briselē prezentēja „Eiropas Latviešu kultūras svētku Dziesmu un deju lielkoncerts”. No 2016. gada semināru ciklā un mediju attīstībā divos gados tiks organizētas aktivitātes kopīga kongresa, kā tradicionāla pilsoniskās līdzdalības mehānisma, izveide. 

Mērķa grupa ir Eiropā dzīvojošie LV valstspiederīgie un tautieši Beļģijā, Lielbritānijā, Luksemburgā, Vācijā, Igaunijā un latviešu kopienas arī citās Eiropas valstīs.

Projekta numurs 2015.LV/DP/13_MAC. Projekta vadītājs A. Austers.
Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D