Eiropas Latviešu apvienība

Struktūra

Saskaņā ar ELA statūtiem (statūti angliski), ELA galvenā lēmējinstitūcija ir biedru organizāciju sapulce, kuru ne retāk kā reizi gadā sasauc ELA prezidijs. Prezidiju, tajā skaitā ELA priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, kopā sešu cilvēku sastāvā ievēl biedru organizāciju sapulcē uz diviem gadiem. Finanšu lietu kārtošanai biedru organizāciju sapulcē ievēl arī kasieri, grāmatvedi un Revīzijas komisiju.

Prezidijs savu lietu kārtošanā var iesaistīt citas personas. Šobrīd pie ELA prezidija darbojas politiskais referents, kultūras referents, izglītības referents, komunikācijas referents un projektu referents.

Eiropas Latviešu apvienības amatpersonas 2017.gada martā uz 2 gadiem ir ievēlētas:

  • Kristaps Grasis, prezidija priekšsēdētājs, Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēdētājs
  • Elīna Pinto, prezidija priekšsēdētāja vietniece, Luksemburgas-Latvijas asociācijas valdes locekle
  • Māris Pūlis, prezidija loceklis, kasieris, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā padomes loceklis
  • Inguna Grietiņa, prezidija locekle, Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja
  • Vita Kalniņa, prezidija locekle, Latviešu biedrības Austrijā valdes locekle
  • Ieva Reine, prezidija locekle, Zviedrijas Latviešu Apvienības valdes locekle

Pašreizējā ELA prezidija pilnvaru termiņš beigsies 2019.gada martā.

Politiskā referenta pienākumus veic Elīna Pinto, kultūras - Inguna Grietiņa, izglītības- Māris Pūlis, informācijas - Indulis Bērziņš, sabiedrisko attiecību jomā – Lelde Vikmane (Francija) un Eiropas lietās – Ilze Zilgalve (Beļģija). 

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdē ELA šogad pārstāv Kristaps Grasis, Lilija Zobens un Indulis Bērziņš. PBLA Kultūras fondā ELA pārstāv Inguna Grietiņa, savukārt PBLA izglītības padomē - Māris Pūlis. 

Saziņai ar prezidiju rakstiet ela@latviesi.com!

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D