Eiropas Latviešu apvienība

ELA prezidija sanāksme 2011. gada 12.-13. martā

Š. g. 12. un 13. martā Beļğijas galvaspilsētā Briselē norisa ELA prezidija sanāksme. Tās laikā tika pārrunāti dažādi gan ar ELA iekšējām aktivitātēm, gan ar ELA sadarbības iespējām ar citām Eiropā reğistrētām latviešu organizācijām saistīti jautājumi. Kopumā darba kārtībā bija astoņi šobrīd ļoti aktuāli jautājumi.

Pašlaik viens no galvenajiem ELA jautājumiem – jaunu biedru organizāciju piesaistīšana. Ir sagatavots uzaicinājuma vēstules projekts, tas š. g. martā kopā ar ELA statūtiem tiks izsūtīts apzinātajām latviešu organizācijām. Atseviška vēstule tiks nosūtīta Somijas, Īrijas, Norvēğijas un Polijas organizācijām ar lūgumu precizēt, kādā statusā viņi vēlētos būt ELA biedri, tas ir:  pilntiesīgi vai asociēti biedri. ELA valde konstatējusi, ka Krievijas latviešu kongresa biedrības neietilpst ELAs darbības lokā, jo tās darbojas PBLA valdē ar atsevišķu vietu PBLA valdē. Tika lemts arī par sadarbības iespējām ar cita veida latviešu organizācijām (Latvian British Chamber of Commerce). Valde nolēma sazināties, lai parrunātu sadarbības iespējas ar šo organizāciju.

ELA prezidijs šās sanāksmes laikā izskatījis Lāsmas Vaičes priekšlikumus par projekta finansējuma iespējām. Prezidijs nolēmis, ka ir jāgatavojas projekta iesniegšanai programmā “Aktīva piemiņas saglabāšana Eiropas līmenī”, kura termiņš ir 2011. gada 1. jūnijs. Vēlama būtu biedru organizāciju iesaistīšana projekta realizēšanā, tai skaitā gatavība līdzfinansēt projekta izdevumus (organizējot speciālas ziedojuma akcijas) un filmas “Padomju stāsts” adresātu saraksta sagatavošana. Plānots uzrunāt filmas īpašumtiesību turētājus, lai vienotos par iespējamo filmas iepirkuma cenu. Prezidijs akceptēja Lāsmas Vaičes priekšlikumu par speciāla semināra organizēšanu (temats: projektu sagatavošana) ELA prezidijam.

Prezidijs pateicas Lāsmai Vaičei un Lāsmai Ğibietei par operatīvo rīcību saistībā ar Valsts Prezidenta ierosinātajiem grozījumiem Latvijas pilsonības likumā, kas attiecas uz  dubultpilsonību. Prezidijs ir iepriecināts, ka gan ELA paziņojums presei, gan pateicības vēstule Valsts Prezidentam ir guvusi ievērību. ELA saņēmusi atbildes vēstuli no Valsts Prezidenta.   

Ir saņemta kultūras ministra vēstule. Tā ir atbilde ELAs 2010. gada 20. oktobra vēstulei Valsts Prezidentam. Atbilde pēc būtības ir formāla, tāpēc prezidijs uzskata, ka ir nepieciešams amatpersonas par mums aktuāliem jautājumiem uzrunāt tieši.

Prezidijs apstiprināja ELA jaunās mājas lapas koncepciju www.ela.lv. Tuvākā mēneša laikā notiks intensīvs darbs pie mājas lapas papildināšanas ar aktuālo informāciju.

ELA prezidijs akceptēja priekšsēdētājas ierosinājumu ELA pievienoties NVO sadarbības memorandam ar Latvijas valdību.

Nākamā ELA sanāksme ir plānota 2011. gada 10. un 11. maijā Rīgā. Tās dienas kārtībā ietilptu prezidiju sēde, projektu seminārs un vizīte pie valsts amatpersonām (Ārlietu ministra, Saeimas amatpersonām un citiem)

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D