Eiropas Latviešu apvienība

Tikšanās ar Saeimas deputātiem 14.01.2015.

ELA pārstāvji - Aldis Austers, Māris Pūlis un Elīna Pinto - 2015. gada 14. janvārī piedalījās Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēdē, kas bija veltīta ar diasporu saistītiem jautājumiem.


Sēdē tika prezentēti un apspriesti sākotnējie rezultāti, kas gūti pētījumā „Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika”. Šo līdz šim Eiropā plašāko vienas valsts diasporas aptauju veikuši Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūta un LU Ekonomikas un vadības fakultātes pētnieki, apkopojot atbildes no 14 068 respondentiem 118 valstīs. Pētījuma secinājumos iezīmējās galvenās tendences latviešu emigrācijas plūsmās, iemesli Latvijas atstāšanai un iespējamās atgriešanās faktori, kā arī nepieciešamība sniegt atbalstu diasporai, īpaši valodas zināšanu un kultūras un pilsonisko saišu stiprināšanai. Pētījuma gala secinājumi tiks prezentēti 26. janvārī, un informēs turpmāko diasporas politikas veidošanu Latvijā.
Sēdē tika izskatīts arī jautājums par iespējamo latviešu valodas, vēstures un kultūras tālmācības programmas iztrādi un sniegta informācija par Repatriācijas likumprojekta virzību.

Sēdē piedalījās arī atbildīgo nozaru ministriju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, kā arī PBLA un citu diasporas organizāciju pārstāvji.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D