Eiropas Latviešu apvienība

ELA rezolūcijas 2011. gada septembrī

1. ELA vēlas uzsvērt, ka Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kurā latviešu valoda un kultūra var netraucēti attīstīties. Lai arī emigrācijas latviešu vidū latviešu valodas zināšanas ir tikušas nodotas no paaudzes paaudzē, tomēr valodas izdzīvošanas izredzes nav iedomājamas bez Latvijas valsts aizsardzības. Tāpēc ELA ir satraukta par krievu valodas pieaugošo dominanci Latvijā, kā arī centieniem panākt krievu valodai otras valsts valodas statusu. ELA, pārstāvot Eiropā dzīvojošos latviešus, akcentē, ka krievu valodas nezināšana ir būtisks šķērslis, lai emigrējušie tautieši varētu atgriezties un sekmīgi iedzīvoties dzimtenē.

2. ELA uzsver akreditētas latviskās izglītības pieejamības nozīmību lielākajos latviešu centros ārpus Latvijas. Izglītības pasākumu lokam jāaptver bērnus jebkurā vecumā, paredzot atbalstu gan tā dēvētajām Sestdienas skoliņām, gan šo skoliņu pedagogu pedagoģisko zināšanu pilnveidošanai un labās pieredzes apmaiņai, gan latviešu valodas apmācības iekļaušanai regulāro skolu mācību programmās latviešu mītnes zemēs, gan arī emigrantu bērnu līdzdalībai vasaras nometnēs Latvijā. Lai veicinātu labu pedagoģisku praksi, latviešu valodas mācību programmas izveidošanu un informācijas apmaiņu starp skolotajiem, ELA atbalsta ārzemēs dzīvojošo latviešu skolotāju semināra rīkošanu Latvijā 2012. gada vasarā.

3. ELA atzinīgi novērtē papildus vēlēšanu iecirkņu izveidi Eiropā 2011. gada referenduma laikā, kā rezultātā palielinājās nobalsojušo pilsoņu skaits ārpus Latvijas. Tajā pašā laikā ELA uzsver, ka, lai būtiski veicinātu emigrācijas tautiešu līdzdalību Latvijas politiskajos procesos, t. sk. referendumos un Saeimas vēlēšanās, ir jāievieš elektroniskā balsošana interneta tiešsaistē, jāveicina Latvijas politiķu kontakts ar pilsoņiem ārpus Latvijas un politiskās diskusijas diasporās. ELA uzskata, ka ir jāizveido atsevišķs vēlēšanu apgabals ārvalstīs dzīvojošiem pilsoņiem.

Pieņemtas ELA biedru organizāciju sapulcē
Parīzē 2011. gada 10. un 11. septembrī

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D