Eiropas Latviešu apvienība

Centrālās vēlēšanu komisijas atbilde uz ELA rezolūciju

ELA ir saņēmusi atbildi no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) uz š.g. septembrī iesniegto rezolūciju. ELA savā rezolūcijā aicināja diasporas organizācijas sadarbībā ar CVK un Latvijas vēstniecībām ārvalstīs veidot papildus vēlēšanas iecirkņus latviešu diasporas mītnes valstīs. ELA aicināja arī atvieglot balsošanas procesu pa pastu, plašāk ieviešot Minsterē (Vācijas Federatīvā Republika) īstenoto praksi pirms vēlēšanām organizēt īpašas pasu zīmogošanas akcijas vietās (ārvalstīs), kur mīt daudzi vēlētāji.

CVK atbilde:

Atsaucoties uz Jūsu 14.09.2013. vēstuli attiecībā uz gatavošanos 2014.gada vēlēšanām, daru zināmu, ka vēlētāji, kas uzturas ārvalstīs, Eiropas Parlamenta vēlēšanās varēs piedalīties tāpat kā līdz šim — balsojot pa pastu (Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 32.—33.pants).

Saeimas vēlēšanās balsošana ārzemēs pamatā notiek vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu dienā. Esmu gandarīts, ka vēlēšanu iecirkņu skaits ārvalstīs pastāvīgi audzis, tādējādi atvieglojot balsošanu. Pateicos par aicinājumu veidot papildus iecirkņus un apliecinu, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir gatava sadarboties, lai to īstenotu.

Galvenais priekšnoteikums iecirkņa ierīkošanai un sekmīgai darbībai ir vietējā iniciatīva — pirmkārt, atrast piemērotas telpas; otrkārt, atrast vismaz trīs vēlētājus darbam iecirkņa vēlēšanu komisijā; treškārt, atbildīga iecirkņa vēlēšanu komisijas attieksme pret darbu.

Sīkāk iecirkņu un iecirkņa komisiju izveidošanu ārzemēs apraksta īpaša Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija, ar ko var iepazīties CVK mājaslapā (http://cvk.lv/pub/public/30059.html vai Vēlēšanas → Saeimas vēlēšanas → 11.Saeimas vēlēšanas → Likumi, instrukcijas, lēmumi, veidlapas → Vēlēšanu iecirkņu un vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana ārvalstīs Saeimas vēlēšanās).

Lūdzu likt vērā, ka priekšlikumus, kur izveidojami vēlēšanu iecirkņi un kas tajos būs iecirkņa komisijas priekšsēdētājs un sekretārs, Ārlietu ministrija iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā piecus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanu dienas! Tātad vietējiem darbiniekiem jāizzina iecirkņa veidošanas iespējas (vai ir piemērotas telpas, vai vietējie likumi ļauj tajās veidot Latvijas Saeimas vēlēšanu iecirkni, vai un kāda saskaņošana nepieciešama ar vietējām varas iestādēm) un jāvienojas ar Ārlietu ministriju jau agrāk.

Attiecībā uz pasu zīmogošanas akcijām Saeimas vēlēšanu likums noteic, ka vēlētāja pasē atzīmi par attiecīgās Saeimas vēlēšanām izdara diplomātiskās vai konsulārās iestādes darbinieks (45.panta otrā daļa). Likums sīkāk nenoteic, kādos apstākļos tas tiek darīts.

Cieņā
Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                  Ritvars Eglājs

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D