Eiropas Latviešu apvienība

ELA rezolūcijas 2010. gada septembrī
Par politisko partiju attieksmi

 ELA 2010. gada jūnija sākumā nosūtīja deviņām lielākajām Latvijas partijām vēstuli ar aicinājumu sniegt atbildes uz jautājumiem, kuri ir svarīgi ārzemēs dzīvojošiem latviešiem. Līdz ELA biedru organizāciju sanāksmei atbilde tika saņemta tikai no trim politiskajiem spēkiem - Tautas partijas, TB/LNNK un „Visu Latvijai”. Šāda situācija ir neapmierinoša. Uzskatām, ka pārējo partiju ignorance ir liecība vai nu apzinātai vēlētāju ignorēšanai, vai arī kapacitātes trūkumam.

 ELA aicina partijas, kurām ir svarīgas vēlētāju balsis ārpus Latvijas, rīkoties aktīvāk un izlēmīgāk, sadarbībā ar diasporu organizācijām organizējot regulāras debates arī starpvēlēšanu periodā, kā arī īstenojot pasākumus, lai atvieglotu vēlētāju līdzdalību vēlēšanās, piemēram, ieviešot Vēlētāju reģistru arī Saeimas vēlēšanās un izveidojot elektroniskās balsošanas sistēmu. Ņemot vērā lielo ārvalstīs dzīvojošo pilsoņu skaitu, nākamajās Saeimas vēlēšanās būtu jāizveido atsevišķs vēlēšanu apgabals ārpus Latvijas.

Par sadarbības prioritātēm ar PBLA

ELA atzinīgi novērtē PBLA rīcību, motivējot vēlētājus piedalīties 10. Saeimas vēlēšanām. ELA atzīmē, ka arī Eiropas latviešu organizācijas īsteno dažādus pasākumus, lai pārliecinātu vēlētājus piedalīties (ELA vēstule partijām, T-kreklu akcija, papildus reģistrācijas punktu atvēršana balsošanai pa pastu, diskusijas ar vēlētājiem, izdevums www.desmitnieks.lv u.tml.).

 ELA vērš PBLA uzmanību, ka turpina palielināties latviešu skaits, kuri izbrauc no Latvijas uz dzīvi citās Eiropas valstīs (šobrīd Eiropā ārpus Latvijas dzīvo aptuveni 120 tūkstoši). Lai palīdzētu šiem cilvēkiem saglabāt saikni ar Latviju, ELA aicina PBLA veltīt lielāku uzmanību pasākumu īstenošanai, kuri būtu vērsti uz izceļojušo latviešu vajadzībām, savstarpējās sadarbības veicināšanu un iesaistīšanu latviešu sabiedriskajās organizācijās.

 ELA vērš uzmanību, ka Eiropā 20. gadsimta vēstures izpratni joprojām lielā mērā ietekmē iesakņojušies stereotipi, kuri balstīti kolaboracionisma nosodījumā ar nacistisko Vāciju un viedoklī par PSRS pozitīvo ieguldījumu kara atrisinājumā. Lai veicinātu pilnīgāku izpratni par Latvijas situāciju 2. Pasaules karā, ELA vēlas 2011. gadā īstenot akciju, izsūtot filmas „Padomju Stāsts” kopijas Eiropas valstu dažādām iestādēm (masu medijiem, augstskolām, filmu nomu centriem), kā arī organizējot debates. ELA aicina PBLA uz sadarbību šī projekta īstenošanā.


ELA ir satraukta par Latvijas pilsoņu pastiprinātu atsvešināšanos no Latvijas valsts un tajā notiekošajiem politiskajiem procesiem. ELA uzskata, ka pie tā lielā mērā vainojama Latvijas politiķu neapdomība un nolaidība. Latviešu diasporas organizācijas šobrīd iegulda lielus līdzekļus, lai motivētu pilsoņus piedalīties 10. Saeimas vēlēšanās un tādējādi mazinātu augošo atsvešinātību, lai gan vēlētāju mobilizācija ir uzdevums, ar kuru galvenokārt būtu jānodarbojas pašām partijām.

Rezolūcijas apstiprinātas ELA biedru organizāciju sanāksmē Amsterdamā 2011. gada 5. septembrī

 

 

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D