Eiropas Latviešu apvienība

ELA piedalās Latvijas Pilsoniskās alianses pieredzes apmaiņas braucienā

2014.gada 15.un 16.aprīlī Lietuvas Republikas galvaspilsētā Viļņā tika organizētas dažādas tikšanās un diskusijas Latvijas NVO pārstāvjiem ar lietuviešu kolēģiem, ko rīkoja Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Ārlietu ministriju. Eiropas Latviešu apvienību (ELA) šai pieredzes apmaiņā pārstāvēja komunikāciju referente Lāsma Ģibiete.
Brauciena mērķis bija iegūt iespējami daudzveidīgu informāciju no dažādiem Lietuvas organizāciju un institūciju pārstāvjiem saistībā ar mūsu kaimiņvalsts prezidentūru ES, kas notika laika posmā no 2013. gada 2. jūlija līdz 31.decembrim. Lietuviešu kolēģi stāstīja par savu pieredzi, kopīgi plānojot un rīkojot pasākumus ES prezidentūras laikā, kā arī pauda savas atziņas, no kurām galvenās ir šādas:
biedrību un nodibinājumu pārstāvjiem ir iespēja aktualizēt jautājumus un tos iekļaut ES dienaskārtībā, ja sadarbība ar konkrētajām institūcijām un ES NVO sadarbības tīkliem norit laicīgi;
Prezidentūras laikā īstenotie pasākumi ir veiksmīgāki, ja laicīgi tiek papildinātas sadarbības partneru zināšanas un kapacitāte, piemēram, ļaujot arī NVO pārstāvjiem gūt zināšanas par lēmumu pieņemšanas procesu ES institūcijā;
Latvijas organizācijām jābūt gatavām uzņemties izaicinājumus un jāspēj radoši organizēt pasākumus, taču tie padarīs iesaistītās personas stiprākas un uzlabos NVO reputāciju Eiropas Savienības plašumā.

Pasākumu finansēja no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Vadības partnerības mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.
Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D