Eiropas Latviešu apvienība

ELA prezidija sēde 2010. gada 13. novembrī

13.11.2010. Briselē notika kārtējā ELA prezidija sēde.

Sēdes laikā prezidijs tikās ar organizācijas "Europeans Throughout the World" ģenerālsekretāru Nicholas Newman, ar kuru pārrunāja ELA pievienošās aspektus šai Eiropas izcelsmes emigrantu apvienību federācijai. Prezidijs atbalstīja priekšlikumu ELA pievienoties šai organizācijai.

ELA izglītības referente informēja par 23 latviešu skoliņu Eiropā aptaujas rezultātiem. Aptaujā skoliņas tika aicinātas izteikties par pieejamajiem mācību materiāliem, vienotas mācību metodikas izstrādes nepieciešamību, kā arī par emigrantu bērnu reintegrācijas pieredzi Latvijas skolās. Prezidijs secināja, ka šos jautājumus nepieciešams pārrunāt ar Latvijas Izglītības ministrijas amatpersonām.

Lai veicinātu sabiedrības interesi par ELA darbību un ELA kapacitāti projektu jomā, prezidijs pieņēma vairākus svarīgus lēmumus. Proti: 1) tika izveidots ELA komunikācijas referenta amats un tā pienākumi uzticēti Lāsmai Ģibietei; 2) tika izveidots ELA projektu koordinatora amats un tā pienākumi uzticēti Lāsmai Vaičei; 3) tiks apkopota visu latviešu organizāciju Eiropā ārpus Latvijas kontaktinformācija un izsūtīts aicinājums pievienoties ELA; 4) tiks aktivizēts darbs pie ELA mājas lapas atjaunošanas.

Prezidijs apsprieda jaunizveidotās Latvijas valdības sastāvu un darbības deklarāciju. Prezidijs atzinīgi novērtēja valdības apņēmību izstrādāt programmu sadarbībai ar diasporām Ārlietu ministrijas pārraudzībā, taču bija ieskatā, ka priekšlikums par latviešu valodas bezmaksas tālmācību nerisinās latviskās izglītības pieejamība problēmu ārpus Latvijas.

Tā kā 2011. gadā apritēs 20 gadi kopš PSRS sabrukuma un tāpēc sagaidāma pastiprināta uzmanība šai tēmai no masu mediju un sabiedrības puses, prezidijs nolēma organizēt dokumentālās filmas "Padomju Stāsts" popularizēšanas akciju Eiropas valstīs. Tiks lūgts PBLA un Daugavas Vanagu atbalsts.

Nākošā prezidija sēde tiks noturēta martā Briselē (potenciāli 11.-13. marts).

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D