Eiropas Latviešu apvienība

ELA piedalīsies PBLA valdes sēdē 23. – 25. oktobrī

Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) valdes un Latvijas Brīvības fonda padomes gadskārtējā sēde notiks Rīgā.

To atklās Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē, bet pati sēde notiks viesnīcas „Radi un Draugi” konferenču zālē. Sēdes sākums ir 24. oktobrī plkst. 8.30 no rīta ar prāvesta Klāva Bērziņa lūgšanu un valdes priekšsēdētāja uzrunu. Sēdes atklāšanā savu piedalīšanos ir pieteikuši Valsts prezidents A. Bērziņš un Ministru prezidents V.Dombrovskis.

Sēdes dienaskārtībā ir gan PBLA Kultūras fonda un Izglītības padomes, gan darba grupu ziņojumu noklausīšanās un debates, kā arī ar finansēm saistītu jautājumu apspriešana. PBLA valdes sēdē ar saviem ziņojumiem piedalīsies biedru organizāciju pārstāvji no ALA, DAKLA, KLK, LAAJ un LNAK. ELA priekšsēdētājs A. Austers klātesošos iepazīstinās ar ELA darbības aktualitātēm, t.sk. par nesen tapušo pētījumu par latviskās izglītības iespējām Eiropā ārpus Latvijas.

Sēdē ELA pārstāvēs tās prezidija priekšsēdētājs Aldis Austers, ELA prezidija vicepriekšsēdētāja un Latviešu kopības Vācijā padomes priekšsēdētāja Dace Lutere-Timmele un Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā priekšsēdētāja Lilija Zobens.

ELA galvenās intereses ir, plānojot PBLA nākotnes darbību, lielāku uzmanību pievērst 2012. gada jūlijā notikušās konferences "Latviešu pasaulē - piederīgi Latvijai" rekomendācijām, kā arī centieniem stiprināt Eiropas latviešu organizāciju ciešāku savstarpējo sadarbību, īpaši tajās mūsu tautiešu mītnes valstīs, kur izveidojušās jaunas latviešu kopienas.

Informāciju sagatavojusi:
Lāsma Ģibiete –
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) komunikāciju referente

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D