Eiropas Latviešu apvienība

Noslēgusies ikgadējā konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013“

Ir kļuvis par tradīciju, ka ik gadu vasaras vidū vairāku dienu garumā Rīgā notiek starptautiskā konference „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai“. Šajā gadā konference norisinājās 30. jūnijā un 1. jūlijā. To organizēja Eiropas Latviešu apvienība (ELA) sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA), LR Kultūras ministiju, LR Ārlietu ministriju, LR Izglītības un zinātnes ministriju un LR Saeimas Sabiedrības saliedētības komisiju. Konferenci bija iespējams vērot tiešraidē – LR Saeimas mājaslapā http://www.saeima.lv/.

Konferencē „Latvieši pasaulē – pederīgi Latvijai. 2013“ piedalījās gan LR Saeimas, ministriju, pašvaldību un citu valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju mediju pārstāvji un uzņēmēji, gan ārpus Latvijas dzīvojošo latviešu organizāciju darbinieki. Viņu vidū bija pārstāvji no Latviešu Apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē, Melburnas Latviešu vidusskolas, Latviešu nacionālās apvienības Kanādā un Baltiešu federācijas Kanādā, organizācijas „Daugavas Vanagi“ Vācijā un Latviešu kopības Vācijā, Latviešu biedrības Īrijā un Īrijas latviešu nacionālās padomes, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā, Latviešu studentu asociācijas Apvienotajā Karalistē, Latviešu biedrības Norvēģijā, Latviešu apvienības Francijā, Augšbebru latviešu kopības Krievijā un Sanktpēterburgas latviešu biedrības „Daugava“, asociācijas „Luksemburga–Latvija“, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus Latvijas. Plaši tika pārstāvēti arī latviešu masu mediji, kas reģistrēti un darbojas ārpus Latvijas.

Konferenci 30. jūnija vakarā restorānā „A-Suns” atklāja LR Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks diasporas jautājumos Rolands Lappuķe un ELA priekšsēdētājs Aldis Austers. Turpinājumā klātesošie tika iepazīstināti ar trim novitātēm jeb grandioziem projektiem, kas Latviju nākamajos divos gados skars starptautiskā mērogā. Par Latvijas prezidentūru ES Padomē 2015. gadā pastāstīja Inga Skujiņa – Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāta vadītāja, bet par Rīgas kā Kultūras galvaspilsētas 2014. gadā plāniem un iecerēm informēja Diāna Čivle – „Nodibinājuma Rīga-2014” vadītāja. Savukārt „EXPO Milano 2015” projekta vadītājs Roberts Stafeckis iepazīstināja ar iecerēm un mērķiem, kas skar šo grandiozo projektu. Konferences dalībniekiem un viesiem par prieku uzstājās mūzikas grupa no Londonas „Austrumkalns”.

Konferences otrajā darba dienā – 1. jūlijā – darbs notika LR Saeimas namā. Sēdi atklāja LR Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, kura savā runā klātesošos sīki informēja par dubultpilsonības jautājumiem, savukārt LR kultūras ministre Žaneta Jaunzeme–Grende pastāstīja par jau padarītajiem darbiem. PBLA priekšsēdētājs Jānis Kukainis atklāšanas sēdi noslēdza. Tālāk konferences dienaskārtībā tika plānota plenārsēde, kurā referenti uzstājās ar apjomīgiem ziņojumiem par trim aktuāliem tematiem: „(Vecā) trimda & (jaunā) emigrācija. Ieilgusī stereotipu laušana” (referēja Ilze Garoza un Lilija Zobens); „Atmiņu politika. Vienojošs faktors?” (referēja Mārtiņš Kaprāns un Jānis Krēsliņš); „Atgriešanās veicināšana. Aizbraukuši, lai atgrieztos?” (referēja Ilona Platonova un Elīna Apsīte–Beriņa).

Kā jau ierasts, arī šogad konferencē tālākais darbs bija organizēts piecās darba grupu sesijās.
1. Dace Dalbiņa, Daina Gross un Inese Krūmiņa koordinēja grupas „Diasporas skolotāji un ārpusskolas aktivitāšu veidotāji”, kā temati bija finansiālais atbalsts, skolu vajadzības, metodikas attīstība, identitātes veidošana, projektu iespējas, labās prakses piemēri, darbu.
2. Darba grupas „Jaunieši” darbību vadīja Rihards Kols un Karīna Voronova. Šīs grupas uzmanības lokā bija šādi temati: studentu un jauno nozares profesionāļu tīklošanās, gatavošanās jauniešu forumam 2014. gadā un repatriējušos jauniešu integrācijas problēmas Latvijas vidē.
3. Karolīne Zobena–Īsta un Annija Senakola vadīja grupas „Komunikācijas platformas izveide” darbu, kur sesijas laikā dalībnieki diskutēja par šādiem tematiem: komunikācijas platformas „Globālais latvietis” attīstība, interneta vides/platformas „satīklošana”, praktiskā saziņa un sadarbība ikdienā, Latvijas un diasporas mediju sadarbība.
4. Grupas „Kultūras darbinieki” darbu koordinēja Iluta Treija un Inguna Grietiņa. Šīs grupas dalībnieki diskutēja par sadarbības stiprināšanu kultūras jomā – amatiermākslā un profesionālajā mākslā.
5. Savukārt Aldis Austers un Alda Sebre vadīja grupu „Projektu un organizāciju vadītāji”. Tajā galvenie diskutējamie temati bija par diasporas organizāciju sadarbības praksi ar Latvijas vēstniecībām, valsts un pašvaldību iestādēm, NVO, par mītnes valstīs un Latvijā pieejamajiem resursiem diasporas kopienu spējas stiprināšanai, par tīklošanu un diasporas organizāciju savstarpējās sadarbības pieredzi.

Konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2013” noslēgumā darba grupu vadītāji klātesošos iepazīstināja ar secinājumiem un priekšlikumiem gan valdībai, gan ārzemēs dzīvojošo latviešu organizācijām. Ar tiem sabiedrība tiks iepazīstināta nedaudz vēlāk, kad šie secinājumi un priekšlikumi būs apkopoti.

Informāciju sagatavojusi –
Eiropas Latviešu apvienības (ELA) komunikāciju referente Lāsma Ģibiete

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D