Eiropas Latviešu apvienība

ELA iesaistās Eiropas Pilsoņu gada aktivitātēs

Eiropas Komisija 2013. gadu ir izvirzījusi par Eiropas Pilsoņu gadu, lai atzīmētu 20. gadadienu, kopš saskaņā ar Māstrihtas līgumu ieviesta Eiropas Savienības pilsonība. Eiropas Pilsoņu gadu oficiāli atklāja 2013. gada 18. martā.

Apzinoties aktīvas pilsoniskās sabiedrības nozīmi Eiropas kopējo mērķu sasniegšanai, lielākās Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO) un tīkli, to skaitā arī Eiropas Latviešu apvienība (ELA), ir izveidojuši Eiropas Pilsoņu gada 2013 Aliansi (European Year of Citizens 2013 Alliance). Alianses mērķis ir ilgtermiņā stiprināt pilsonisko līdzdalību lēmumu pieņemšanā un demokrātisko procesu nodrošināšanā Eiropas Savienībā un dalībvalstīs.

Alianses uzdevums ir īstenot Eiropas Gada 2013 aktivitātes, atbalstot aktīvu un līdzdalības pilsonību savienojumā ar pārstāvošo demokrātiju, bruģējot ceļu atjaunotam Eiropas projektam pašreizējā globālā krīzē, kas ir nepieciešams solis, virzoties uz 2014 Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Tas ir līdzeklis, lai pilsoņi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas redzami piedalītos Eiropas sabiedriskajās diskusijās un izteiktu savu viedokli, un Eiropas iestādes sniegtu atgriezenisko saiti par to, kā viņu bažas ir uzklausītas un ņemtas vērā.

Eiropas Pilsoņu gada alianses darbs tiek organizēts trīs tematiskajās darba grupās/virzienos (arī Nacionālā līmenī plānots darboties pēc tāda paša principa):
1) Aktīva pilsoniskā līdzdalība un pilsoniskais dialogs, koordinators: Kristīne Gailīte, Eiropas Kustība Latvijā.
2) Koordinācija starp ekonomisko, sociālo un politisko pilsonību, koordinators: Inete Ielīte, Latvijas Bērnu forums, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls.
3) Iekļaujoša pilsonība visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem, koordinators: Aldis Austers, Eiropas Latviešu apvienība.

Aktīva pilsonība nozīmē galvenokārt iedzīvotāju aktīvu iesaistīšanos - līdzdalību savas kopienas dzīvē, un tādējādi demokrātijā, ciktāl tas attiecas uz aktivitāti un lēmumu pieņemšanas procesiem. Eiropas pilsonība būtu jābalsta uz dzīvesvietas principu un pamatojoties uz tiesību universāluma principu, visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem jābauda vienlīdzīga attieksme un tādas pašas tiesības piedalīties sabiedriskajā dzīvē, kā ES pilsoņiem.

Eiropas Pilsoņu gads dod iespēju Eiropas valstīs dzīvojošiem latviešiem paust viedokli par viņu kā Eiropas Savienības pilsoņu tiesību ievērošanu. Aktīva līdzdalība latviešu organizācijās ir efektīvākais veids, kā apkopot viedokļus un virzīt priekšlikumus tiesību pilnvērtīgākai īstenošanai.

Eiropas Latviešu apvienība. Reģ. nr. 40008157244. Adrese: Lāčplēša iela 29-5, LV 1011, Rīga. e-pasts: prezidijs@ela.lv.
Bankas rekvizīti: Swedbank Latvija, BIC kods HABALV22, IBAN numurs LV28HABA0551029318248.

© 2011 squa-D